Fokusmærke
Konfliktløser
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Mærket tager udgangspunkt i formålet med at være spejder; udvikling til ansvar. Mærket skal give den enkelte spejder redskaber til at gøre egen og andres hverdag ”bedre”. Via mærket skal man gerne – om end i det små – være med til at skabe fred, fx ved at lære at nedtrappe konflikter eller stoppe mobning. Et vigtigt element er også at forstå sig selv og i samspillet med andre finde frem til, hvem man er, og hvordan man ønsker at være.

Spejderne skal:

  • Have arbejdet med, hvad det vil sige at være spejder, herunder spejderloven, og hvad denne betyder for den enkeltes adfærd.
  • Få forståelse for egne og andres reaktioner.
  • Have fået indblik i, hvad det betyder at møde andre positivt og anerkendende.
  • Få forståelse for konflikter og konflikthåndtering.
  • Have øvet redskaber til konflikthåndtering.

Varighed:
Mærket kan tages over 4 møder eller to møder og en tur.

Feedback/videreudvikling af mærket:
Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb:

Møde 1: 

- Aktivitet 1: Check ind: Hvordan har din dag været. 

- Aktivitet 2: Girafsprog - introduktion til positiv kommunikation

- Aktivitet 3: Flip - Flap til eftertænksomhed

- Aktivitet 4: Opfordring til anvendelse af girafsprog den kommende uge. 

Møde 2: 

- Aktivitet 1: Opsamling på erfaringer med girafsprog. 

- Aktivitet 2: Bedste spejderoplevelse - tegne eller byg i lego

- Aktivitet 3: Giv et skulderklap

- Aktivitet 4: Oplæg til, at man i den kommende uge giver skulderklap til andre.

Møde 3: 

- Aktivitet 1: Opsamling på de givne skulderklap. 

- Aktivitet 2: Hvor godt kender I hinanden?

- Aktivitet 3: Leg

- Aktivitet 4: Roller i patruljen.

Møde 4: 

- Aktivitet 1: Konflikttrappen - introduktion

- Aktivitet 2: Konflikttrappens kernepunkter

- Aktivitet 3: Leg

- Aktivitet 4: Konflikttrappens kernepunkter

Mere inspiration og info

Få mere baggrundsinformation og flere idéer til aktiviteter i hæftet BRO - Balance, Respekt og Optimisme.

Evaluering

Evalueringen skal dels sikre, at den enkelte junior reflekterer over egen læring og derudover give lederne input til endnu bedre planlægning fremover. Start evalueringen med en fælles opsamling på, hvad forløbet har bestået af.
Den kan fx bestå af arbejde med flg. spørgsmål:

  • Hvad har været den bedste aktivitet – og hvorfor?
  • Hvad har du lært? Er der noget, du er blevet bedre til?
  • På en skala fra 1-10: hvor sjovt har det været? Hvor engageret har du været?
  • Hvad kunne du ønske dig anderledes en anden gang?