Fokusmærke
Vores rettigheder
Målgruppe
Trop
Info om mærke
Der arbejdes for børn og unges rettigheder overalt i verden. Alle børn har rettigheder ifølge FN’s børnekonvention. Der er selvfølgelig stor forskel på, hvordan konventionen udfoldes rundt om i verden, og opvækstvilkårene for børn og unge er meget forskellige. Men konventionen gælder for alle børn og unge. I dette mærke arbejder du ud fra at udfolde konventionens rettigheder for dig og dine patruljekammerater i en dansk hverdag.

Patruljen / troppen skal:

  • Arbejde med at udtrykke jeres mening i en aktuel sag
  • Finde frem til, hvad det betyder at have en identitet og en ret dertil
  • Prøve at sikre andres rettigheder (fx patruljekammerater)
  • Udvikle på, hvordan man kan skabe rum for ’privatliv’ i spejdersammenhænge

Varighed:

Mærket kan tages over 3-4 møder.

Feedback/videreudvikling af mærket:

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb:

Herunder er det et forslag til forløb for mærket. Bemærk, at der findes masser af inspiration og aktiviteter i hæftet ’Børns rettigheder’. Her kan man bl.a. se en oversigt over rettighederne, finde aktiviteter for alle grene m.m. Find det på issuu.com/spejder.

Møde 1: Intro og planlægning

- Aktivitet 1: Gennemgå konventionerne. Vælg de tre, du finder vigtigst for dig. Tag en runde, hvor I deler, hvilke I finder vigtige og hvorfor. 

- Aktivitet 2: Rettighedsskuespil

- Aktivitet 3: Planlægning og forberedelse af de næste møder. 

Møde 2: Retten til at udtrykke sig

- Aktivitet 1: At have lov til at udtrykke sin mening (alle medbringer en nyhed om børn og unge). Se aktiviteten: 'Ret til at udtrykke sin mening'.

- Aktivitet 2: Skriv sammen et læserbrev til et lokalt medie, et indlæg på en blog, gruppens Facebook-side eller lignende, hvor I udtrykker jeres mening. 

- Aktivitet 3: Gå ud i lokalområdet og snak med dem, I møder - hvad mener de om jeres holdning? 

Møde 3: Retten til en identitet

Aktivitet 1: Start med at undersøge, hvad begrebet identitet betyder. Lav jeres egen definition og skriv/tegn den på et stort ark. 

Aktivitet 2: Min identitet

Møde 4: At sikre andres rettigheder

- Aktivitet 1: Giv en patruljekammerat rettigheder

Husk at lægge en leg, sang eller lignende ind undervejs, når I laver jeres program.

Baggrund: Børns rettigheder

Børnekonventionen blev vedtaget den 20. november 1989 på FN’s generalforsamling. Siden da har mere end 190 lande skrevet under på, at de vil leve op til konventionens artikler. Børnekonventionen sætter blandt andet fokus på børns ret til beskyttelse og overlevelse, børns ret til at lege og dyrke fritidsinteresser og børns ret til ytrings-, tanke- og religionsfrihed.

Børnekonventionens værdier har stor lighed med spejderbevægelsens: Det Danske Spejderkorps er Danmarks største børne- og ungdomsbevægelse, og vores formål er at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker. Gennem spejderarbejdets fokus på fantasi, leg og samarbejde bliver børn og unge bevidste om værdier som ansvar, medbestemmelse, ytringsfrihed, trosfrihed og inklusion – elementer, der også er centrale i Børnekonventionen.

Materialer:

Til aktiviteten på første møde skal I gennemgå børnekonventionen. Den finder I her: http://ipaper.ipapercms.dk/UNICEFDanmark/Brnekonventionen/?page=1

Børnekonventionen: På dds.dk kan I bl.a. downloade rettighedsbingo-plader, rettighedskort og en oversigt over Børnekonventionen. Find det på dds.dk/rettigheder.

Hæfte om konventionen og spejder: Hæftet ’Børns rettigheder’ har spejderaktiviteter og viden om Børnekonventionen. Find det på issuu.com/spejder.

Flere links og inspiration:

Der er samlet en del ideer og materialer til at arbejde med børns rettigheder på: https://dds.dk/rettigheder

Find mere inspiration til emnet Børns Rettigheder, på Unicefs hjemmeside: https://www.unicef.dk/boern-skole 

Hvorfor arbejde med børns rettigheder?: https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/916/1  

Før du går i gang: 7 tips til den gode formidling af børns rettigheder https://aktiviteter.dds.dk/aktivitet/917/1  

Musik: Nik og Jay - hvad nu hvis: https://www.youtube.com/watch?v=zz2hy8LmFQY

Læs Børneportalen - http://boerneportalen.dk/