Fokusmærke
Vores rettigheder
Målgruppe
Trop
Info om mærke
Alle børn har rettigheder ifølge FN’s børnekonvention. Overalt i verden arbejdes der for børn og unges rettigheder, men der er stor forskel på vilkårene for børn og unge rundt om i verden. Derfor er der også stor forskel på, hvordan konventionen bliver efterlevet. I dette forløb arbejder du med dine patruljekammeraters og dine egne rettigheder i en dansk hverdag i en global verden.

Patruljen / troppen skal:

  • Få kendskab til børnekonventionen og dens betydning herhjemme og i udlandet
  • Finde frem til, hvad det betyder at have en identitet og retten dertil
  • Arbejde med at udtrykke jeres mening i en aktuel sag
  • Prøve at sikre andres rettigheder (f.eks. patruljekammerater)
  • Inddrage et globalt perspektiv i refleksionerne over børnekonventionens artikler (punkter)

Varighed:

Mærket kan tages over 3-4 møder.

Feedback/videreudvikling af mærket:

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb:

Herunder er det et forslag til forløb for mærket. Bemærk, at der findes masser af inspiration og aktiviteter i hæftet ’Børns rettigheder’. Her kan man bl.a. se en oversigt over rettighederne, finde aktiviteter for alle grene m.m. Find det på issuu.com/spejder.

Møde 1:

- Opstart: Introducer alle til børnekonventionen og indholdet heri.

- Aktivitet 1: Giv en patruljekammerat rettigheder

- Aktivitet 2: Vigtigste artikler - Vælg de tre konventioner, du finder vigtigst for dig. Tag en runde, hvor I hver især fortæller om, hvorfor I har valgt de artikler I har. 

- Afslutning og refleksion: Fælles refleksion og afslutning 

Møde 2: 

- Opstart: Introducer retten til at udtrykke sig og hvad det betyder. 

- Aktivitet 1: Mim en rettighed

- Aktivitet 2: Rettighedsskuespil

- Afslutning og refleksion: Fælles refleksion og afslutning

Møde 3:

- Opstart: Tal sammen om, hvordan man sikrer andres rettigheder

- Aktivitet: Den globale medborger 

- Afslutning og refleksion: Fælles refleksion og afslutning

Møde 4: At sikre andres rettigheder

- Opstart: Introducer retten til at have en identitet og diskuter hvad det betyder. 

- Aktivitet 1: Undersøg hvad begrebet identitet betyder. Skriv på et stort ark papir, hvad en identitet er for jeg hver især og find derefter frem til en fælles beskrivelse. 

- Aktivitet 2: Min identitet 

- Afslutning og refleksion: Fælles refleksion og fællessang omkring bålet. 

Husk at lægge en leg, sang eller lignende ind undervejs, når I laver jeres program.

Baggrund: Børns rettigheder

Børnekonventionen blev vedtaget den 20. november 1989 på FN’s generalforsamling. Siden da har mere end 190 lande skrevet under på, at de vil leve op til konventionens artikler. Børnekonventionen sætter blandt andet fokus på børns ret til beskyttelse og overlevelse, børns ret til at lege og dyrke fritidsinteresser og børns ret til ytrings-, tanke- og religionsfrihed.

Børnekonventionens værdier har stor lighed med spejderbevægelsens: Det Danske Spejderkorps er Danmarks største børne- og ungdomsbevægelse, og vores formål er at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker. Gennem spejderarbejdets fokus på fantasi, leg og samarbejde bliver børn og unge bevidste om værdier som ansvar, medbestemmelse, ytringsfrihed, trosfrihed og inklusion – elementer, der også er centrale i Børnekonventionen.

Materialer:

Til aktiviteten på første møde skal I gennemgå børnekonventionen. Den finder I her: https://www.unicef.dk/boernekonventionen/ 

Børnekonventionen: På dds.dk kan I bl.a. downloade rettighedsbingo-plader, rettighedskort og en oversigt over Børnekonventionen. Find det på dds.dk/rettigheder.

Hæfte om konventionen og spejder: Hæftet ’Børns rettigheder’ har spejderaktiviteter og viden om Børnekonventionen. Find det på issuu.com/spejder.

Flere links og inspiration:

I Aktivitetsdatabasen findes en del aktiviteter der har med børns rettigheder at gøre. Søg på ’Børns rettigheder’ og se om der er nogle der lige kan passe ind som ekstra aktivitet eller i en pause.