Fokusmærke
Stifinder
Målgruppe
Mini
Info om mærke
Dette mærke har fokus på praktiske og simple orienteringskundskaber såsom natur- og terrænkendskab. Spejderne stifter bl.a. bekendtskab med forskellige typer terræn, de lærer om hensigtsmæssigt rutevalg, hvordan man kan lægge spor, samt om simple taktikker mod at fare vild.

Kompas og kort er ikke omdrejningspunkt for mærket, men det bliver introduceret og spejderne kan komme langt, hvis de ved hvordan man kan finde nord med et kompas og får en simpel skitse over lokalområdet.

Spejderne skal:

 • Prøve at bevæge sig gennem forskellige typer terræn
 • Lære om rutevalg og erfare, hvordan den korteste vej ikke altid er den hurtigste
 • Stifte bekendtskab med kompas og verdenshjørnerne og finde nord uden kompas
 • Stifte bekendtskab med at afstandsbedømme eks. ved hjælp af skridttælling.
 • Vide, at hvis de farer vild, skal de blive sammen i patruljen, indtil de finder nogle som kan hjælpe dem.

Varighed

Mærket kan tages på 3-4 møder, og det er oplagt, at en del af mærket enten tages på en tur, eller leder op til en tur, hvor færdighederne kan afprøves.

Feedback/videreudvikling af mærket:

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb: 

Møde 1: 

- Aktivitet 1: Verdenshjørnestafet

- Aktivitet 2: Intro til kompas (100 idéer)

- Aktivitet 3: Stjerne O-løb

Møde 2: 

- Aktivitet 1: Simon siger...

- Aktivitet 2: Simpel korttegning af lokale eller spejdergrund

- Aktivitet 3: Sportegnsbane

Møde 3: 

- Aktivitet 1: Intro til kort og kompas

- Aktivitet 2: På ukendt terræn - at gå vild (hvad gør man så).

- Aktivitet 3: Evaluering af forløbet.

Idéer til et udvidet forløb/mere avancerede mærkekrav:

Hvis minierne er meget glade for orientering, eller har I det som tema på en tur, kan I fx supplere med flere aktiviteter, så at spejderne også skal:

 • Tegne et større kort og/eller lave et terrænbord.
 • Kende solens stilling kl. 6, 12 og 18.
 • Lære at være opmærksomme på kendetegn i løbet af en gåtur (fx et specielt træ, en stor sten på stien, en myretue osv.)
 • Følge lederen eller et patruljemedlem på en kort, men kompleks rute i fx skov, og bagefter finde samme vej tilbage, som der blev gået ud.

Ideer til fantasi-/historierammer:

Det er en god idé at inddrage en historieramme, så spejderne virkelig kan indleve sig i aktiviteterne og forløbet. Det kunne fx være personer, der er faret vild, eller skal opdage nyt terræn.

Oplagte temaer kunne være:

 • Skibbrudne på en øde ø
 • Nedstyrtet med fly i Sibirien
 • Opdagelsesrejsende i junglen
 • Nybyggere, der skal udforske nyt terræn
 • Hemmelige spioner bag fjendens linjer
 • Udforskning af ny planet (kan fx være i Star Wars-univers el. lign.)