Fokusmærke
En god patrulje
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Juniorspejderne skal gennem forløbet skabe et stærkt fællesskab i patruljen, hvor alle patruljens medlemmer kommer tættere på hinanden, bliver bedre til at samarbejde og kommunikere.

Spejderne skal (i patruljen):

  • Få fælles oplevelser, der binder patruljen sammen
  • Se sider af hinanden at kende, som de ikke kendte før
  • Afprøve forskellige former for kommunikation
  • Deltage i aktiviteter, der træner samarbejde og kommunikation
  • Reflektere over, hvordan man skaber et godt fællesskab, og hvilke udfordringer der er for et godt fællesskab

Varighed:

3-4 møder. Kan med fordel kombineres med en tur, som netop giver mulighed for patruljeoplevelser.

Overvej om møderne kan foregå hjemme hos patruljens medlemmer på skift, så de ser, hvordan hinanden bor og på den måde lærer hinanden bedre at kende.

Kan kombineres med:

Mærket 'konfliktløser'

Feedback/videreudvikling af mærket: 

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb: 

Møde 1: 

- Leg/øvelse: Op på kassen.

- Aktivitet: Opfind spil, der gør at man lærer hinanden at kende. 

- Leg/øvelse: Mælkekassestafet.

Møde 2: 

- Leg/øvelse: Balancecirkel.

- Aktivitet: Byg spillet.

- Leg/øvelse: Feedback regler. Bedstemors lov til alle i patruljen. 

Møde 3: 

- Leg/øvelse: Forventningsafstemning i patruljen. 

- Aktivitet: Få nogle til at spille spillet og give feedback. 

- Leg/øvelse: Radiobil. Flagstangsevaluering af forløbet. 

Medbestemmelse:

I et forløb af denne type kan juniorerne med fordel inddrages meget aktivt i planlægningen. Det optimale vil være, hvis der er lederressourcer til, at en leder følger hver patrulje, og at man udvider forløbet med et møde, og bruger det første møde på at lave idéudvikling og planlægning sammen med patruljen.

Vælger man at dele af forløbet foregår hjemme hos de enkelte juniorer, skal man sikre sig forældrenes accept af dette.

Evaluering:

En god måde at samle op på dette forløb kan være lappemetoden. Lad juniorerne få en bunke post its.

Find 2-3 centrale spørgsmål, fx:

1) Hvad har I lært af forløbet?

2) Hvilken aktivitet var den bedste?

3) Hvad er den næste / bedste udfordring for jeres patrulje?

Stil et spørgsmål af gangen og giv tid til at juniorerne skriver stikord på Post its. Brug derefter tid på en runde i hver omgang.