Fokusmærke
Dine rettigheder
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Mærket 'Dine rettigheder' handler om, hvilke rettigheder børn har både i Danmark og i hele verden, og hvad rettighederne betyder for, at det enkelte barn og patruljen trives. Spejderne får også indblik i, hvad der gøres for at sikre børns rettigheder, og hvad de selv kan gøre.

Spejderne skal: 

  • Gennem lege og aktiviteter opnå kendskab til, at der eksisterer en børnekonvention, og hvad den går ud på.
  • Få refleksioner over, hvilke rettigheder der er vigtige for en selv, og få indblik i, hvilke der er vigtige for andre.
  • Opnå kendskab til, hvordan børns rettigheder beskyttes i Danmark, samt få indsigt i, hvilke handlemuligheder børn har i forhold til krænkelser af børns rettigheder.

Varighed:
3-4 møder.

Feedback/videreudvikling af mærket:
Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forløbsforslag:

Evaluering og refleksion

Det er en god ide at starte et møde med at tale om det, der skete på det sidste møde eller den tur, som afslutter forløbet. Afslut hvert møde med at snakke om, hvad I har lært i dag. Fortæl spejderne, hvad emnet for næste møde er, og spørg dem gerne om ideer til emner eller aktiviteter.

Ethvert forløb afsluttes med en evaluering og en refleksion. Det vigtigste ved refleksionen er at samle op på, hvad spejdere og ledere har fået ud af forløbet. Hvilke elementer fik I mest ud af? Hvad var det, der gjorde, at netop dét element gav noget til spejdere og ledere? Hvordan kan man bruge den gode erfaring i andre forløb og sammenhænge? 

Refleksionen handler altså om spejdernes og ledernes egen læring. Evalueringen handler om, hvad lederne skal gøre for at forbedre dette forløb eller andre kommende forløb.

Links til mere information og inspiration