Færdighedsmærke
Trøster
Målgruppe
Familiespejder
Info om mærke
Den første introduktion i førstehjælp giver viden om, at man kan komme til skade, når man er aktiv i naturen. Familiespejderne skal derfor gennem aktiv deltagelse lære noget om, hvordan man kan hjælpe sig selv og sine kammerater, hvis en kommer til skade.

Spejderne skal sammen med deres forældre:

Førstehjælp på familiespejd-niveau kan, afhængigt af spejdernes alder/niveau, plukkes fra mikrospejder-materialet. I kan fx arbejde med følgende emner:

  • Prøve at trøste en kammerat.
  • Vide, at der er en førstehjælpstasken i spejderhytten.
  • Vide, at der findes planter, der er giftige ved berøring.
  • Prøve at vaske mindre sår med vand, og sætte plaster på.
  • Vide, hvordan man skyller et brandsår med vand.

Varighed:
Forløbet indebærer 3-4 møder.

Feedback/videreudvikling af mærket:
Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forløbsforslag:

Arbejdet med førstehjælp kan med fordel integreres i de almindelige aktiviteter. De fleste delaktiviteter kan gennemføres på 15 - 30 minutter (se afsnittet ’arbejdet med førstehjælp’).

Har I mere lyst til at lave et samlet førstehjælpsforløb, kan I måske blive inspireret af det foreslåede forløb.

Møde 1: 

- Aktivitet 1: En tur i skoven og finde giftige planter.

- Leg: Kram et træ, og gæt, hvad det er for et træ.

- Aktivitet 2: Hvad gør vi, hvis en rører ved en giftig plante. 

Møde 2: 

- Aktivitet 1: Bålmad og snak om førstehjælpsudstyr ved bålet. 

- Leg: Vælg et par sanglege. F.eks. Rapanden Rasmus

- Aktivitet 2: Førstehjælpstaske Kims leg

Møde 3: 

- Aktivitet 1: Tal om, hvornår man kan komme til skade. Lad børnene komme med forslag selv. 

- Leg: Gå sammen 4 og 4, og vælg 3 situationer at lave et rollespil om. Øv jer i at trøste. 

- Aktivitet 2: Udlevering af trøstermærket.

Arbejdet med førstehjælp

I forhold til at begynde at lære de mindste spejdere basal førstehjælp anbefales det at flette aktiviteterne ind i mellem andre aktiviteter. Fx kan man snakke om førstehjælp til brandsår, når I arbejder med bål eller snakke om giftige planter, når I går i skoven.
Når spejderne bliver 3 til 6 år kommer de i selvstændighedsalderen. Man må derfor tage sig god tid til at spørge og forklare. Det er også i denne alder, at de har svært ved at sidde stille, så fysiske aktiviteter er vigtige, ligesom fantasilege, sanglege og rollelege er det. 

Spejderlederen kan med fordel 

Spejderlederne bør have en viden om førstehjælpen svarende til mærkekravene. Denne viden kan erhverves ved at læse Dansk Røde Kors’ førstehjælpsbog eller tilsvarende.

Grej

Hav altid en basis førstehjælpstaske med, når I går i skoven

Evaluering og Refleksion

Det er altid en god idé at lave en evaluering af de aktiviteter, I har lavet med spejderne. Man kan enten lave det efter hver aktivitet eller som afslutning på en mødegang. Få familierne til at reflektere over, hvad de har lært, og hvordan de kan bruge det. Hvad gik godt og hvorfor? Var det sjovt, kedeligt, svært, nyt, tankevækkende, brugbart osv.?

GODE LINKS: