Fokusmærke
Teatersport
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Drama er en måde at udtrykke sig på, hvor der kan leges med at gøre ting større eller mindre, og derved kan man afprøve mange sider af sig selv og relationer. Juniorer er relations-orienterede og i gang med at blive undersøgende på egen identitet. Netop dette udviklingstrin gør det oplagt at arbejde med forskellige former for drama med denne gren.

Spejderne skal:

  • Kende til og afprøve udtryk for mange forskellige stemninger og følelser
  • Eksperimentere med eget kropslige udtryk
  • Indgå i forskellige former for dialoger, improvisation og rollespil
  • Have deltaget i en teatersports ’konkurrence’

Varighed:

3-4 møder

Feedback/videreudvikling af mærket: 

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb: 

Møde 1: 

- Sang: Hit med spejdersangen

- Impro/aktivitet: Ja, ... og 

- Aktivitet: Gæt og grimasser

- Aktivitet: Oplæg til: Klæd sig som din rollemodel

Møde 2: 

- Sang: 3 ting i maden

- Impro/aktivitet: Klæd dig som din rollemodel

- Aktivitet: Mærket (karaktertræk)

Møde 3: 

- Sang: Tableauer

- Impro/aktivitet: Oplæg om teatersport/improvisation - at sige 'ja'

- Aktivitet: Spejlet. At tale med en mund.

- Aktivitet: Forberedelse af teatersport

Møde 4: 

- Sang: Frys

- Impro/aktivTeatersports 'kamp'itet: 

- Aktivitet: Evaluering med 'linjen'

Tips og baggrund:

Improvisation og Teatersport:

Improvisation betyder det uforudsete og uplanlagte. Det lægger sig op af begreber som spontanitet og reaktion på ydre begivenheder.

Improvisation i teater er teater uden manuskript. Alle kan improvisere og der kræves inden forudgående færdigheder for at deltage, men selvsagt gør øvelse mester.

Det vigtigste er at turde sig ”JA” og finde modet til at spille med. Evnen til at lytte til hinanden og få fornemmelse for andre og sig selv trænes derved.

Når man laver improvisation i korte seancer, omtales det som Teatersport (som kendt fra tv-programmet ’Hatten Rundt’). Her handler det om karikeret og til tider overspillet skuespil – overdrivelse fremmer forståelsen er udgangspunktet.

Det er som udgangspunkt publikums applaus der bestemmer ’kampens udfald’ – altså hvilken gruppe der spiller de bedste situationer. Om man gør det til en konkurrence eller ej beslutter man selv, men det er vigtigt at man gør noget for at skabe stemning og begejstring, fx med udklædningstøj på en stumtjener, bjælder, klap-pølser, skralder eller lignende. En scene – eller et for-tæppe er selvfølgelig et scoop – men man kan klare sig uden.

Sæt rammen

Selv om improvisation kunne lyde som intet er bestemt, er det vigtigt at rammen sættes knivskarpt. Det vil sige, at lederne skal have besluttet, hvilke øvelser der skal anvendes, og hvem der igangsætter hvad. Igangsætteren / spilstyreren skal kunne teksten, kende formål og indhold i øvelsen og kunne bryde ind, hvis rammerne ikke følges.

Respekter grænser

For enkelte børn kan det at spille skuespil være grænseoverskridende (det er dog ofte langt værre for voksne, så døm ikke ud fra jer selv!). At udtrykke sig med krop, mimik, gestik og tonation er ekstremt vigtigt i al kommunikation og vigtigt for juniorernes relationer. Derfor skal der puffes til deres grænser, hvis de siger fra meget tidligt i en proces, men samtidig skal juniorernes grænser respekteres. Her må I benytte jer af jeres generelle kendskab til de enkelte spejderne.

Hvis nogle ikke kan deltage i aktiviteterne, så find en anden ’rolle’ til dem, så de føler de indgår. Det kan fx være som tidstager, observatør, pointdommer…

Arbejd med personligt og fælles mod

Juniorer er i en alder, hvor de fleste er meget udadrettede i deres energi. Det betyder at de kan begejstres og mange af dem gerne vil afprøve sig selv. Dette giver et unikt udgangspunkt for at arbejde med det personlige mod. Mod til at stå frem, mod til at afprøve, overdrive, være grim, vise stærke følelser og ikke mindst til at være i samspil. I improvisationsarbejdet er det enormt vigtigt at forholde sig til de andre og have modet til at lade sig styre af nuet og ikke af sine egne tanker. Det er vigtigt at der arbejdes med at sige ’JA’ gå med på andre ideer, selvom situationen skifter retning, og netop det at gå med på andre ideer er en vigtig læring af impro-teateret.

Ideer til små øvelser:

http://www.bremsen.dk/oevelser/teasport.htm

http://bricksite.com/umdkvartetten/impro-oevelser