Færdighedsmærke
Småbådssejler
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Mange danskere bor med adgang til vand. Det gør det oplagt at sejle. Har gruppen ikke selv både, så kan man evt. lave et samarbejde med en søgruppe eller med den lokale sejlklub. Det gør det også nemmere at have kvalificerede lederkræfter.

Spejderne skal:

 • Have kendskab til de grundlæggende færdselsregler til søs.
 • Have kendskab til søsikkerhedsregler.
 • Vide, hvordan man rigger en enmandsjolle til og rigger den af.
 • Kunne sejle en enmandsjolle.
 • Kunne håndtere, at en jolle kæntrer.
 • Vide og have afprøvet, hvordan en redningsvest virker.

Varighed:
Minimum 4 møder. Har spejderne lært at sejle jollen, giver det mening, at man jævnligt sejler. Herunder at man bruger weekender eller sommerlejre med sejlads indlagt.

Feedback/videreudvikling af mærket:
Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb:

Møde 1: 

- Intro: Introduktion og prøvning af redningsvest.

- Teori: Varme/kuldepåvirkning. Baderegler.

- Aktivitet: Svømning, også med vest og tøj.

Møde 2: 

- Intro: Introduktion til båden, kende navne på bådens dele.

- Teori: Kompasretninger og vindhastighed.

- Aktivitet: Rigge båd til. Kæntringsøvelse. Afrigge.

Møde 3: 

- Intro: Rigge båd til. 

- Teori: Dagens vejr - opmærksomhed.

- Aktivitet: Sejlads + diverse småbådslege. Afrigge.

Møde 4: 

- Intro: Rigge båd til.

- Teori: Dagens vejr - opmærksomhed.

- Aktivitet: Sejlads + øve kryds til havn. Afrigge.

Mere inspiration og aktiviteter til mærket

Oplevelser:

 • Sejlads.
 • Leg under sejlads, eksempelvis, ballonkamp, halefangst, forhindringsbane.
 • Svømme med redningsvest.

Teori:

 • Kende de 10 baderegler.
 • Kendskab til Det Danske Spejderkorps' og gruppens søsikkerhedsregler (se fx dds.dk/sikkerhed).
 • Kende styrbord/bagbord.
 • Kende de mest anvendte benævnelser som mast, ror, sejl, skøde, sværd/køl mm.
 • Kende de mest elementære vigeregler.
 • Kende elementær kulde-/varmepåvirkning.

Aktiviteter:

 • Den praktiske sejlads.
 • Spejderen skal have kendskab til grundlæggende ting om bådens indretning.
 • Han/hun skal selv kunne rigge den til og afrigge den.
 • Klargøring – vask og polering.
 • Vandfortrolighed (dvs. været i vandet med redningsvest på).
 • Kunne håndtere situationen ”en væltet båd”.
 • Han/hun skal selv kunne rydde op efter sig.
 • Kunne lægge til og fra på betryggende vis.
 • Kunne krydse mod vinden.