Fokusmærke
På en øde ø
Målgruppe
Mini
Info om mærke
Dette mærke handler om at skærpe spejdernes frilufts- og lejrfærdigheder. Mærket er bygget op omkring en fantasiramme, hvor spejderne er strandet på en 'øde ø' og skal igennem forskellige aktiviteter og opgaver forsøge at overleve.
Mærkets fantasiramme betyder også, at spejderne kan arbejde med at definere egne regler og love for livet på deres ø.

Spejderne skal:

 • Lave en lejr med beskyttelse mod vejr og vind
 • Lave et ildsted og bruge det til hygge, mad og nødbål
 • Fremstille simple redskaber – fx eget spisegrej, kokoskop, stearinlys, fakkel el. lign.
 • Prøve at konstruere hjælpemidler til primilivet
 • Definere ø-regler og love for deres egen ø

Spejderne kan også:

 • Blive fortrolig med mørke
 • Gå på jagt efter spiselige planter og/eller dyr i naturen
 • Bygge en bivuak
 • Lave et læhegn

Varighed:

3-5 møder, man kan også lade forløbet slutte på en tur, hvor spejderne faktisk ender på en øde ø, som en del af en tur.

Mærket kan evt. kombineres med mærkerne: 'Sav', 'Bål', 'Bålkok'

Feedback/videreudvikling af mærket:
Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Andre ideer:

Idéer til fantasi-/historierammer:

Mærket hedder Ø-boer, og det er naturligvis oplagt at arbejde med fantasirammer inden for dette tema. Men der er også masser af lignende temaer, som vil kunne anvendes.

 • Robinson Crusoe/Skibbrudne på ø
 • Styrtet ned med fly på en ø
 • Astronauter på en fremmed planet
 • Tidsrejsende