Fokusmærke
Kulturspejder
Målgruppe
Mini
Info om mærke
Mærket indeholder aktiviteter, der sætter fokus på kulturel mangfoldighed i spejdergruppe og lokalsamfund – og på hvordan mennesker kan mødes på tværs af kulturer. Kulturbegrebet ses i denne sammenhæng meget bredt, der er f.eks. kulturforskelle mellem spejdere og FDF’ere eller mellem DDS og KFUM, ligesom der oplagt også er kulturforskelle mellem de mange slags danskere i lokalsamfundet. Det vigtigste at have for øje er, at der I mødet med en anden kultur end ens egen kan opnås forståelse, respekt og fællesskab på tværs af forskellighed.

Det giver god mening at tage mærket “Hvem er jeg” først, da det at kende sig selv, sin oprindelse og sine egne værdier og handlemåder er det bedste grundlag for at møde kulturforskelle blandt andre mennesker.

Kulturspejder er bygget op omkring fire elementer Udforskning (af mangfoldighed), Planlægning (af kulturmødet), Gennemførelse (kulturmødet) og Refleksion. Når spejderne har gennemført forløbet, har de deltaget i aktiviteter, der udfordrer deres forståelse af kultur, lærer dem at præsentere egen kultur og giver dem værktøjer til at understøtte en åben dialog på tværs af kulturer.

Spejderne skal:

  • Have fået kendskab til hvad kultur kan betyde lokalt, nationalt og/eller globalt
  • Kunne sætte ord på egen kulturelle identitet
  • Have fået redskaber til at snakke om og undersøge kulturel forskellighed
  • Kunne planlægge og gennemføre et kulturmøde

Varighed:

4 møder eller 2 møder og en tur.

Lederforberedelse:

Da to mødegange er meget kort tid til at forberede et kulturmøde mht  kontakt og aftaler med gæsterne bør lederne på forhånd have lavet aftale med de aktuelle gæster og det er dette fokus spejderne skal have ved forberedelsen af kulturmødet på forløbsmøde 2.

Feedback/videreudvikling af mærket:

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk.

Forløbsforslag:

Møde 1: Udforskning

- Opstart: Leg: Indenfor/udenfor

- Aktivitet: Hvem er jeg? (individuelt og i patruljer)

- Sang: Tossedans

- Aktivitet: 2 sandheder og en løgn (om at stille gode spørgsmål) 

- Afslutning: Spejderbror

Møde 2: Planlægning

- Opstart: Leg: Skattejagt el. verdensløb 

- Aktivitet: Forberede besøg (hele flokken: Hvordan) 

- Sang: 'Dansk' sang

- Aktivitet: Forberedelse: Små opgaver i patruljer

- Afslutning: Spejderbror

Møde 3: Kulturmøde

Opstart: Leg valgt af gæster

- Aktivitet: Møde med gæst 1

- Sang: Vælges af spejdere

- Aktivitet: Møde (fortsat) 

- Afslutning: Spejderbror

Møde 4: Refleksion 

- Opstart: Jeg er 'anderledes' fordi...

- Aktivitet: Planlæg teater om patruljens opdagelsesrejse

- Sang: Spejderbror (alle vers) 

- Aktivitet: Lejrbål: Teater opføres for alle 

- Afslutning: Spejderbror