Færdighedsmærke
Gast
Målgruppe
Trop
Info om mærke
Gastmærket giver en ramme for, hvordan man kan arbejde med sejladsfærdigheder i en søspejdergruppe. I kan selv tilføje eller tage fra, så det passer til lige præcis den måde, I sejler på i jeres gruppe. I bestemmer altså selv, hvad mærket giver lov til hos jer. Forgastmærket er tænkt som det første niveau, hvor tropsspejderen opnår færdigheder til at kunne sejle visse typer både under særlige omstændigheder.

Med dette mærke beviser tropsspejderen, at denne har den basale kunnen til at:

 1. Sejle alene i en optimistjolle inden for et afgrænset sejladsområde om dagen i under 7 m/s
 2. Sejle Sejljolle med en anden gast inden for et nærmere afgrænset sejladsområde om dagen i under 7 m/s
 3. Være eneste besætningsmedlem hos en fartøjsfører ved kystsejlads til fast defineret havn om dagen i under 7 m/s

Færdighederne i dette mærke skal bevises i Svendborgjolle eller den lignende bådtype, som gruppen anvender. Alle færdigheder skal bevises ved over 5 m/s.

Forslag til checkliste til gast:

Håndtering af båd og grej:

 1. Kunne rigge af og til, fortøje og affendre, samt forklare hvordan man behandler bådens grej efter endt sejlads
 2. Under sejlads bjerge og sætte storsejl og forsejl
 3. Under sejlads rebe storsejl
 4. Kunne vende og bomme sikkert
 5. Kunne trimme storsejl og forsejl til alle halser
 6. Holde båden i vinden i min. 2 minutter
 7. Lave en vellykket mand-over-bord-manøvre 3 ud af 5 gange
 8. Kunne vigereglerne
 9. Kaste en fortøjning 6 m og ramme et 1,5 m bredt mål 3 ud af 5 gange
 10. Udfylde gruppens sejljournal, vide hvordan man får en vejrmelding og en sejltilladelse
 11. Kende benævnelser og begreber, der er nødvendige for at kunne ovenstående

Førstehjælp

 1. Forklare, hvordan man alarmerer brandvæsen og ambulance. Forklare, hvordan man på havet kan vise, man har brug for hjælp
 2. Vise foreløbig behandling af hudafskrabninger, mindre sår, forstuvede lemmer, forbrændinger og vabler
 3. Forklare og vise, hvordan man kan afhjælpe kulde
 4. Lægge en person i aflåst sideleje, og forklare hvornår og hvorfor det gøres
 5. Vide kendetegn ved pulsåreblødning og vise foreløbig behandling
 6. Vise mund-til-mund og mund-til-næse og forklare, hvordan og hvornår det gøres
 7. Have kendskab til forebyggelse af choktilstand

Knob og stik

Spejderen skal kunne binde og forklare brugen af følgende knob og stik:

 1. Dobbelt halvstik om egen part
 2. Dobbelt halvstik (på 2 måder)
 3. Fortøjnings-klampe-stik
 4. Klampe-stik
 5. Ottetalsstik
 6. Pælestik
 7. Råbåndsknob
 8. Flagknob

Varighed:

Mærket kan tages over et helt år, hvor man øver de forskellige dele på forskellige møder.

I bilaget til dette mærke finder du en personlig tjekliste, som spejderen selv kan opbevare.

Spejderen får et kryds på tjeklisten, og en leder skriver under med sin signatur. Når alle krydser er opnået, tildeles mærket.

Forløbsforslag:

Dette mærke er et, man opnår færdigheder til over længere tid. Tænk derfor spejdernes individuelle niveau ind, når I planlægger året, og sørg for, at der til alle tider er noget for alle spejderne. En del af indholdet er praksisbaseret, og en del af det er rene færdigheder.

Den del, der er praksis, må naturligvis ligge i sæsonen, hvor I alligevel sejler, men mange af tingene kan udmærket øves og indtænkes i vintersæsonen. Vær lidt kreativ og husk også på, at der online findes mange måder, man kan få en begyndende fornemmelse af, hvordan man sejler en båd, hvilke regler der er osv.

Det indhold, der handler om førstehjælp, kan man komme omkring ved at tage et førstehjælpsmærke henover vinteren. Lav casemøder, hvor tropsspejderne møder op til en ulykke, når mødet starter eller lignende. Husk dog, at når de basale førstehjælpsmærker er indøvet, så skal det have en drejning over til det maritime. Dvs. det er førstehjælp, der handler om vand, kulde og det at være et sted, hvor hjælpen måske ikke lige ankommer inden for de første 15 minutter.

Aktiviteter:

Fantasirammer