Fokusmærke
Filmmager
Målgruppe
Mini
Info om mærke
I mærket Filmmager skal spejderne prøve at kommunikere på forskellige måder. Det er kommunikation af et budskab, der er i centrum. Men spejderne skal også prøve med intern kommunikation i form af instruktionsøvelser og formidling. Omdrejningspunktet for forløbet er, at spejderne skal lave en film og efterfølgende være med til at arrangere en filmfestival, hvor filmene vises frem. Mærket her sætter fokus på formidling til andre.

Spejderne skal:

  • Prøve forskellige måder at kommunikere på (ord, billeder, fagter).
  • Have hørt om afsender og modtager i kommunikation.
  • Have medvirket til at lave en film.
  • Have medvirket til at arrangere en ”filmfestival” for fx forældre og søskende eller skoleklassen.

Varighed:
Ca. 4 møder eller 2 møder og en tur.

Feedback/videreudvikling af mærket:
Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb:

Møde 1: 

- Leg: Gæt og grimasser kæde

- Aktivitet: Fotomaraton - OBS: Kræver en mobiltelefon eller et engangskamera pr. patrulje.

- Leg: Instruér en tegning

Møde 2: 

- Leg: Skulpturer-ryste sammen leg

- Aktivitet: I patruljer produceres (med hjælp fra en leder) en film, der fortæller om godt spejderarbejde (fx spejderloven).

- Leg: Hviskeleg

Møde 3: 

- Leg: Check ind

- Aktivitet: Forberedelse til filmfestival: produktion af invitation, billetter mv. Rollespil om at være en god kammerat + evt. andre pinde i spejderloven.

- Leg: Frugtsalat

Møde 4: 

- Leg: Firkantleg

- Aktivitet: Filmfestival

- Leg: Evaluering af forløbet - fx med barometer

Tips og idéer til mærket

Kommunikation er udgangspunktet for alt, vi laver sammen. Man kan ikke ikke-kommunikere.

Det er vigtigt, at minierne får en fornemmelse af kommunikations vigtighed i dagligdagen, men samtidig en oplevelse af, at man i mærket 'forstørrer' kommunikationen for at blive mere opmærksom.

Der er masser af muligheder for at sætte forskellige emner på dagsordenen. Man kan fx lade alle øvelser handle om spejderloven og på den måde sætte fokus på denne med kommunikation som metode.

Hvis det skal give mening at producere en film, er det vigtigt, at der er tilskuere. At formidle fx spejderloven tjener det dobbelte formål, at minierne selv skal reflektere over, hvordan man 'viser' pindene og kan samtidig være et oplæg til forældre i en dialog om meningen med spejderarbejdet.

Har I i gruppen traditioner for forældremøder, så kan dette forløb lægges op til.

Evaluering

En mulighed kan være, at man bruger følelseskommunikation i evalueringen. Man starter med at introducere følelser: vild med, glad for, tilfreds, kedet, træt af....

Derefter stiller man spørgsmål til forløbet, og minierne svarer ved at kommunikere deres svar med kroppen.