Færdighedsmærke
Telt
Målgruppe
Mini

Spejdere på tur har sovet ude i naturen, lige så længe spejderbevægelsen har eksisteret. Det er en naturlig del af vores aktiviteter. Når vi sover i naturen, skærmer teltet fantastisk mod vind og vand. Dertil holder det godt på varmen og det er hyggeligt. Alle, der har prøvet det, ved at en overnatning i det fri giver gode kræfter til morgendagens anstrengelser og at fuglenes kvidren er det bedste vækkeur.
 

Introduktion til færdighedsmærker

Spejderfærdigheder er en vigtig del af spejderarbejdet. Nogle færdigheder er gode at have i sin dagligdag. Det er for eksempel rart at kunne lave knob der holder, eller godt at kunne grundlæggende førstehjælp. Andre færdigheder knytter sig til de særlige aktiviteter vi laver som spejdere. Under alle omstændigheder er færdigheder noget helt konkret man får ud af at være spejder. Et færdighedsmærke er et symbol på at man har gennemført forløb der har givet en nogle konkrete færdigheder.

Regler

For at du trygt kan overnatte i teltet, er der nogle regler, du SKAL overholde.

Brandfare:
Den største fare, der kan opstå, når du ligger i telt, er ild i teltet eller ild i noget, der ligger inde i det. Derfor må du aldrig tænde ild indenfor. Madlavning, tændte stearinlys eller anden åben ild inde i teltet er forbudt!

Spejdere med færdighedsmærket telt kan følgende:
Kan slå telt op i samarbejde med andre spejdere.
Har grundlæggende viden om forskellige telttyper.
Har viden om hvordan man passer på og vedligeholder et telt.

Sikkerhedsafstande:

 • Du skal sørge for mindst 3 m fri plads mellem en bålplads og dit telt.
 • Afstanden mellem telte skal være 2 meter. Man regner fra bardun til bardun. Hvis der går ild i naboteltet, spreder den sig ikke så hurtigt, når der er god afstand mellem teltene.
 • Der skal stå en brandspand med 10 liter vand ved hvert telt. Den skal altid være fyldt.
 • Der er særlige regler på store lejre.

Telttyper

Spidstelt
Det gule Kit-Kat patruljetelt er nok det mest kendte spidstelt. Teltet er lavet af bomuld. Der er en teltstang i hver ende og som regel en overligger til at stive teltet af. Et godt imprægneret oversejl holder vandet ude, så længe de to duge ikke rører hinanden. Spejderteltet egner sig godt til en fast lejr, f.eks. en sommerlejr.

Hvordan slår du et patruljetelt op?

Teltet slås lettest op ved at:

 1. lægge teltbunden ud på jorden, så du kan se hvor stort teltet er
 2. lægge inderteltet ud på teltbunden,
 3. sætte en pløk hvert hjørne,
 4. sætte stængerne i for enderne,
 5. stram endebardunerne op,
 6. stram hjørnebardunerne op, sigt mod midten af ryggen på teltet, så er vinklen rigtig,
 7. stram resten af bardunerne op og sæt pløkker i langs teltvægene ved jorden.

Så kommer turen til oversejlet:

 1. Læg overlæggeren på,
 2. Træk oversejlet op over denne,
 3. Stram endebardunerne,
 4. Stram hjørnebardunerne op, sigt mod midten af ryggen på teltet, så er vinklen rigtig,
 5. Stram resten af bardunerne op
   

Tunneltelt:

Teltstængerne er lavet af aluminium og er meget bøjelige. Tunnelteltet er populært, fordi det er stabilt og rummeligt. Teltet er egentligt lavet til fjeldture, men kan sagtens bruges på spejderlejre. Teltdugen er oftest lavet af nylon eller polyester. Det gør det let og det fylder ikke meget, når det er pakket.

Hvordan slår du et tunneltelt op?

 1. Start med oversejlet. Du samler stængerne og sætter dem i løbegangene, som normalt sidder i oversejlet. Vær opmærksom på, at stængerne kan have forskellige længder
 2. Sæt pløkker i den ene ende af teltet, i apsisen,
 3. Tag et godt tag i den anden apsis træk i teltet og træk, så kanten langs jorden er strammet op,
 4. Stram endebardunerne op så tagryggen er helt glat og opstrammet,
 5. Stram de øvrige barduner op
 6. Sæt inderteltet op. På nogle tunneltelte sidder inderteltet fast i oversejlet. På andre skal inderteltet klipses fast til stængerne eller til oversejlet.

Du er færdig!

Kuppeltelt:
Kuppelteltet er ligesom tunnelteltet normalt lavet af nylon eller polyester. Stængerne er også af samme type. Den store forskel på de to typer er, at stængerne i kuppelteltet krydser hinanden flere steder. Det går teltet meget stabilt,og det kan tåle rigtig meget vind.

Hvordan slår du et kuppeltelt op?

 1. Læg inderteltet ud på jorden. Normalt skal stængerne sidde i løbegange eller klipses fast i inderteltet,
 2. Saml stængerne og sæt dem i inderteltet. Vær vågen, sommetider er stængerne ikke lige lange,
 3. Nu kan du flytte rundt på inderteltet, til du har fundet et passende fladt sted at sætte det.
 4. Sæt pløkker i inderteltet.
 5. Læg oversejlet hen over inderteltet og gør det fast.
 6. Sæt pløkker i oversejlet og i barduner og stram dem op.

Sådan, du er færdig.

Stabstelte/store telte
Der findes mange forskellige typer store telte, der er velegnede til stabs-, samarit- eller køkkentelt. De er behagligst at være i, hvis de er lavet af bomuld. De er gerne meget tunge, da dugen er stor, og der er mange stænger. Det er typisk noget du tager med, hvis du skal på lejr i flere dage, for eksempel på en gruppetur eller sommerlejr.

Lavu/Tee-pees:

Det mest rummelige telt at ligge i lejr med er lavu’en eller tee-pee’en. De er begge kegleformede, og kan variere meget i størrelsen. Ofte kan man stå op indeni i fuld højde. Er de store nok, kan man godt lave et mindre bål inde i det, specielt i tee-pee’en. HUSK at grave en ordentlig bålplads og brandspanden! De fleste ved, at en tee-pee holdes oppe med en masse rafter samlet i en kegle. Lavu’en har normalt bare en kraftig stang i midten. Det er den grundlæggende forskel på dem.

Tee-pee’en laves almindeligvis i kraftig bomuld, hvilket giver en dejligt indeklima, og lavu’en kan fås både i bomuld og kunststof som nylon eller polyester. Bomuldsudgaverne er noget tunge, i kunststof meget lettere. Indeklimaet er dog ikke så godt. At sætte en lavu eller en tee-pee op kræver øvelse!

Hvordan slår du en lavu med en midterstang op?

Ligesom ved patruljeteltet er det godt at få bunden lagt rigtigt ud på jorden som det første. Har du en teltbund til Lavu’en er det det bedste. Den angiver den helt rigtige cirkel. Uden bund kræver det megen øvelse og et godt øjemål. Derefter skal du:

 1. finde ud af hvor du vil have åbningen, start der med at sætte pløkkene i teltet langs jorden.
 2. samle stangen og kravle ind i teltet. Sæt stangen op. Husk at montere hætten eller myggenettet, hvis en af dem skal på.
 3. stramme alle barduner op, så dugen står stram og flot.
   

Hvordan slår du en tee-pee op?

 1. Tænk dig om, læs hele vejledningen og planlæg hele processen.
 2. Den bærende opstilling er tre lange rafter, som samles i en trebuk med en besnøring. Det er VIGTIGT, at denne bindes på det rigtige sted i toppen af rafterne. Stedet findes ved at måle radiussen på teepee’en, når den er lagt ud på jorden (i en fuld cirkel)
 3. Inden du vælger besnøringens placering skal du overveje om der skal være inderdug. Se tippet til højre.
 4. Den ene af de tre bærende rafter skal være lidt længere end de andre to. Bind en talje i denne lige over besnøringen.
 5. Sæt en snor i taljen, som er dobbelt så lang som rafterne. Hold begge ender ved jorden! Snoren skal bruges til at trækkes dugen op til toppen.
 6. Vælg det sted, hvor du skal have indgangen. Den rafte, der bærer taljen skal placeres umiddelbart ved siden af det sted hvor åbningen skal være. Derefter lægges de øvrige rafter op i trebukkens gafler.
 7. Der er ikke en standard måde at afstikke cirklens diameter, da den er afhængig af teepee’en keglefacon. Nogle er meget spidse, andre brede.”Kend din teepee”....
 8. Rafterne står nu i en cirkel, som skal rettes til, når dugen er lagt på. Sæt gerne ”de løse” lidt inderligt i cirklen i forhold til de tre bærende. Det er lettere at skubbe dem ud af til sidst end at trække dem ind.
 9. Dugen trækkes op i taljen, og foldes hver sin vej om til åbningen. Husk at der en yder- og inderside. Få den vendt rigtigt. Hvis teepee’en har røgklapper, monteres en rafte (obs: to meter længere end rafterne i trebukken) i hver sin klap. Disse kan med fordel bruges til at skubbe dugen rundt om teepee’en
 10. Dugen lukkes nu foran ved åbningen.
 11. Alle rafter skubbes nu ud, så dugen strammes helt op, og danner en fin cirkel.
 12. Teltdugen pløkkes ned, og døren sættes på.

Om inderdugen
Hvis teepee’en har en inderdug, skal du huske, at yderdugen skal svæve 20 cm over jorden. Det betyder at besnøringen i trebukken også skal 20 cm højere op på rafterne. Planlægger du at lave bål i teepee’en, giver det træk i teepee’en og dermed mindre røg nede ved jorden. Det vil du sætte pris på....

Så står den der, rigtig flot, fordi du har øvet dig hjemmefra.


Vedligeholdelse af telte

Alle telte skal passes på, hvis de skal holde længe. Hvis du passer rigtigt godt på et bomuldstelt, kan det sagtens holde i 20-30 år! Telte lavet af kunststof holder normalt kun 10 år.

Hovedreglen er, at telte skal være rene og HELT tørre, inden de pakkes væk efter en tur. Få børstet evt. skidt eller jord af dugen, og hæng den op til tørre. Når du er helt sikker på at stoffet er tørt, pakker du det pænt sammen og lægger det i posen der passer til. Lunkent vand og en blød opvaskebørste klarer meget. Er dugen meget beskidt kan du bruge en let opløsning med opvaskemiddel.

Specielt vedrørende telte af kunststof
Bruges teltet meget, skåner man bunden meget ved at lægge en let presenning under. I en snæver vending kan du også bruge presenningen til at sidde på, hvis du har slået oversejlet op for sig som læ til en pause. Oversejlet bliver hurtigere mørt, når det udsættes for meget sollys. Pak det ned, så hurtigt det kan lade sig gøre.


Specielt vedrørende bomuldstelte Er dugen blevet jordslået, er Atamon en god løsning til at tage det værste. Lad det ikke komme så langt - få tørret teltet inden det opstår.
Oversejlet skal imprægneres jævnligt, gavlene på inderteltet ligeså. Så holder det vandet ude, bare du ikke rører ved dugen.