Færdighedsmærke
Sømil-mærker
Målgruppe
Junior
Trop
Senior
Info om mærke
Det er dejligt at være på vandet – at mærke vinden og skumsprøjtet i ansigtet. Samtidig får man tid til at hygge sig sammen med sine patruljekammerater, og patruljen oplever, at der skal samarbejdes.

Spejderne skal:

 • Have tilbagelagt distancen på den fastsatte tid (sejlet distance – ikke geografisk afstand)
 • Forberede sig i forhold til sejladsen og forholde sig til Søspejdernes 10 bud
 • Forholde sig til, hvordan man er sammen, og hvordan man kan hjælpe hinanden undervejs

Målet med sømil-mærket er at give spejderne motivation til at sejle længere og sætte sig nye mål sammen med deres patruljekammerater, og at de dermed oplever, at de sammen kan mere, end de tror.

Bemærk: Da der er tale om sejlet distance og ikke geografisk afstand kan distancen derfor måles op med en GPS i båden.

 • 10 sømil-mærket:

For at få 10 sømil-mærket skal sejladsen gennemføres i patruljefartøjer som en samlet sejlads, hvor det er tilladt at holde én pause undervejs. Sejladsen skal gennemføres uden motorassistance til andet end havnemanøvre.

Er deltagerne under 12 år, må der gerne være voksne ombord. Er deltagerne over 12 år, skal sejladsen gennemføres uden voksne ombord.

 • 50 sømil-mærket:

For at få 50 sømil-mærket skal sejladsen gennemføres på højst 2 sammenhængende dage i patruljefartøjer uden motorassistance til andet end havnemanøvre og uden voksne ombord.

 • 100 sømil-mærket:

For at få 100 sømil-mærket skal sejladsen gennemføres på højst 3 sammenhængende dage i patruljefartøjer uden motorassistance til andet end havnemanøvre og uden voksne ombord.

Feedback/videreudvikling af mærket:

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forberedelser

Fartøjsføreren ombord skal have gennemført den uddannelse, gruppen kræver til den pågældende sejlads i det pågældende farvand. Gasterne ombord skal også opfylde gruppens uddannelses-krav, men bør minimum have deltaget i mindre sejladser på møder, så de ved, hvad der kræves af dem i båden.

Når man er i gang med sejladsen, kan man ikke bare lige blive sat i land igen, hvis man bliver søsyg eller ked af det. Derfor er det en rigtig god idé inden sejladsen, at man snakker med hinanden om, hvordan man hjælper hinanden og ser på andre, hvordan de har det. Hvis der er nogen i patruljen, der har en speciel sygdom, er det en god idé, at de andre ved det og kan hjælpe, hvis det bliver nødvendigt. Ligesom det også er en god idé at snakke om, hvornår og hvordan lederne skal kontaktes, hvis der opstår problemer.

Det er vigtigt at sørge for at have nok mad og drikke med ombord. Man bliver nemlig hurtigere søsyg, hvis ikke man får nok at spise. Udover madpakke og rigeligt med drikke er det derfor en god idé at medbringe kiks og frugt.

En god og vigtig forberedelse inden sejladsen gennemføres er at kende ”Søspejdernes 10 bud” og vide hvordan man opfylder dem. De 10 bud er nævnt nedenfor.

Søspejdernes 10 bud

Du skal:

1. Kunne svømme mindst 200 m.

2. Være fortrolig med dit fartøj og kende dine begrænsninger.

3. Lære søens færdselsregler.

4. Holde orden i fartøjet.

5. Holde udstyr og redningsmidler i orden og gennemgå det jævnligt.

6. Undersøge vejrforholdene, inden du sejler ud.

7. Vise hensyn til andre sejlende. Undgå kollisionskurs med erhvervsfartøjer.

8. Blive ved et kæntret fartøj.

9. Ikke blande spiritus og søsport.

10. Ikke give anledning til unødig ængstelse. Ring hjem og fortæl, hvornår du er hvor.

Materialer/pakkeliste

Det er vigtigt at have det rigtige udstyr med til turen. Snak med hinanden om, hvad der skal medbringes til lige netop denne tur. Lav evt. en pakkeliste, så I er sikre på at have det hele med.

En pakkeliste kunne f.eks. se sådan ud:

 • Sejlertøj eller godt regntøj
 • Tøj og fodtøj, der passer til årstiden og vejret
 • Solcreme og hat og/eller hue, vanter og halstørklæde
 • Stor madpakke, drikkedunk, kiks og frugt
 • Nødspand i forhold til gruppens sejladsreglement
 • Evt. grej til overnatning. Personligt udstyr pakkes i vandtætte poser.