Færdighedsmærke
Sav
Målgruppe
Mini
Info om mærke
Saven er et vigtigt værktøj for spejdere. Vi bruger den, når vi saver brænde til bålet eller saver rafter til pionerarbejdet.
Ligesom kniven skal saven bruges med omtanke, så ingen kommer til skade, når vi bruger den.

Spejderne skal:

  • Bruge saven på en korrekt og sikker måde
  • Kende sikkerhedsreglerne og vide, hvorfor de er, som de er
  • Overholde sikkerhedsreglerne
  • Vise ved forskellige saveaktiviteter, at den opnåede viden kan anvendes

Vil man udvide mærket, kan spejderne arbejde med:

  • At vide, hvordan man passer på og vedligeholder en sav
  • At kende forskellige typer af save

Varighed:

2-3 møder for minispejdere. Gerne møder med lidt tid imellem, så man sikre, at reglerne sidder fast. For ældre spejdere, fx en ny juniorspejder, kan det godt gøres på 1-2 gange med 'eneintroduktion', hvis man udelukkende fokuser på det sikkerhedsmæssige.

Feedback/videreudvikling af mærket:
Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så
skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb:

Møde 1: 

- Aktivitet: Introduktion til savbevis, gennemgang af sikkerhedsreglerne. HVad skal der ske de næste par møder. 

- Leg: Leg, hvor sikkerhedsreglerne for sav bliver gentaget - fx en stafet, hvor der fælles videre. 

- Aktivitet: Afprøvning af savning og af at være hjælper/holde

Møde 2: 

- Aktivitet: Hver patrulje saver 3 lige lange klodser til kongespil. 

- Leg: Spil kongespil

- Aktivitet: Opstart redekasser

Møde 3: 

- Aktivitet: Lave redekasser

- Leg: Savstafet

- Aktivitet: Overrækkelse af savbeviser

Sikkerhedsregler for brug af sav

Lad aldrig saven ligge i græsset og flyde. Den skal op på et bord eller hænge på savbukken/værktøjsstativ. En sav er svær at få øje på, hvis den ligger i græsset, og mange er kommet til skade på en sav, der ligger og flyder. Desuden bliver saven rusten og sløv, hvis den ligger på jorden. 

Sav kun i træ, der er tykkere end dit håndled. Det lyder som en mærkelig regel, men det giver hurtigt mening, når man prøver. Hvis træet er tyndere end dit håndled, vil det være svært at få ordentligt bid med saven. Saven vil derfor hoppe op, og der er risiko for, at man kan save sig i hånden.

Når du begynder at save, træk saven forsigtigt mod dig selv 5-8 gange. På den måde laver du et spor, der gør det nemmere at styre saven. De fleste savskader sker, når saven hopper op af sporet og over på den hånd, der holder træet. Du kan beskytte hånden noget ved at have arbejdshandsker på, når du saver.

Tryk ikke for hårdt med saven. Før den let frem og tilbage. Dermed mindsker du risikoen for, at saven hopper. Samtidigt lader du saven gøre arbejdet.

Hold godt fast i saven. Så skrider den ikke i hånden på dig. Du skal dog ikke holde så hårdt, at du får krampe i hånden. Sørg for at have fast underlag, når du saver. Du skal stå sikkert for ikke at komme til skade.

Sav aldrig i jord eller sten. Det sløver saven, og gør den ubrugelig. En savbuk eller et stykke træ som underlag sikrer, at du ikke kommer til at save i jorden.

Sørg for, at træet ligger roligt. En savbuk sørger for, at træet ligger roligt, og at du får en bekvem arbejdshøjde. Hvis du bruger savbuk, skal savsporet lægges uden for benene, så træet ikke klemmes sammen om savklingen. 

Du kan også holde træet i ro ved at holde på med den frie hånd så langt fra klingen, at du ikke saver dig i hånden. Hvis I er to, der saver, kan I sætte jer overfor hinanden og holde træet fast med fødderne med spredte ben.

Beskyt savklingen, når saven ikke er i brug. Sæt beskytter på klingen, hvis det er en bøjlesav eller en fukssvans. Et stykke opskåret vandslange kan bruges om klingebeskytter. Fold saven sammen, hvis det er en foldesav. 

Om saven

Der findes mange typer save, men der er særligt nogle, som man ofte bruger til spejder. Der findes save med forskellige klinger. Klinger med grove tænder egner sig til savning af brænde og andet, hvor man vil have arbejdet overstået hurtigt. Finere tænder giver et pænere resultat, men tager længere tid at bruge.

Bøjlesaven er den mest almindelige spejdersav. Den består af en smal klinge og en bøjle, der holder klingen stram. Klingen har normalt store tænder, der på skift er lagt en lille smule ud til siderne. 

Foldesaven er ikke så hurtig at arbejde med, men det særlige ved den er, at den ikke fylder meget og derfor er velegnet til at tage med på tur, hvor man skal bære sit udstyr selv. 

Fukssvansen er den type sav, en tømrer bruger. Den er god, hvis man skal lave præcisionsarbejde, som for eksempel kulsøarbejde.

Nedstryger er en mindre sav, som ofte minder om en miniudgave af en bøjlesav. Nedstrygeren bruges til at save i jern.

Rengøring af saven
En sav skal holdes ren, tør og skarp. En våd og beskidt sav ruster og bliver sløv, så den ikke saver godt. En sav skal altid renses for jord og trærester. Harpiks renses af med husholdningssprit. En sav kan ligesom alt andet værktøj godt lide at få lidt beskyttende olie ind imellem.

Evaluering

Spejderne sættes sammen 2 og 2 og bliver enige om, hvor langt deres stykke evalueringsrafte skal være (mellem 10 cm og 1m - hvor 1 m er bedste evaluering af forløbet).

Ved evalueringen går spejderne frem parvis og lægger deres rafte for enden af den foregående og fortæller, hvorfor de synes, at netop deres længde er den rigtige. Lederne spørger ind.

Gode links