Fokusmærke
Ro på
Målgruppe
Trop
Info om mærke
Sundhed er mere end at dyrke motion og spise sundt. Det er også at trives, være glad, føle sig værdsat, være en del af et fællesskab og i det hele taget føle, at livet er værd at leve.

Dette mærke handler ganske enkelt om at have det godt! Det har fokus på at give jer energi, glæde i hverdagen, overskud og styrke jeres spejderfællesskaber.

Det, I skal gøre, er så simpelt som ABC: 

A: At gøre noget aktivt
B: At gøre noget sammen med andre
C: At gøre noget meningsfuldt.

I skal:

  • Kende til aktiviteter, der skaber energi og samspil i jeres gruppe.
  • Prøve, hvilken effekt naturen og friluftslivet kan have på sundhed.
  • Finde ud af, hvad der gør jer selv og andre glade.
  • Prøve at arbejde med jeres grænser. Fx ved dét at vælge aktiviteter til og fra.

Varighed:

Forløbet indebærer 3-4 møder, hvor det ene møde kan erstattes af en tur. Det er fint med en tur, fordi mærket har fokus på at styrke fællesskabet, hvilket I højere grad stimuleres, når I er på tur.

Feedback/videreudvikling af mærket: 

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forløbsforslag: 

Alle aktiviteter i forløbet er forslag. Overvej om I har bedre bud, eller noget der passer bedre til netop jeres patrulje. Sørg også for at få lidt bevægelse og aktivitet ind.

Møde 1: Forberedelse

- Leg: Tæl til ti

- Aktivitet 1: Planlægning af de kommende møder

- Check ind: Hvor langt er vi?

- Afslutning: Sang og hvad sker der næste gang

Møde 2: Et anerkendende fællesskab

- Check ind: Hvordan har din dag været?

- Aktivitet 1: Sæt ord på jeres fællesskab. Hvad kan I sammen? 

- Aktivitet 2: Ryst sammen aktiviteter

- Aktivitet 3: Stilletid

- Afslutning: Hvad har vi fået med fra i dag? 

Møde 3: Individet i fællesskabet

- Samtalespil: Brug samtalespillet til at komme i gang med refleksionen. 

- Aktivitet 1: Barometer

- Rosende aktiviteter: Fx. Gi' et skulderklap

- Dilemmaer i konflikter: fx. Mads og Spejdermonopolet

- Afslutning: Hvad har vi fået med fra i dag?

Møde 4: Aktiv lytning

- Aktivitet 1: Gå sammen med en som...

- Aktivitet 2: Lav sund mad sammen

- Aktivitet 3: Snak om sundhed - fysisk og mentalt undervejs

- Afslutning: Hvad har vi fået med fra i dag?

Samtalespillet: 

Dowload samtalespillet: https://dds.dk/sites/default/files/2018-08/Samtalespil%20-%20ABC%20for%20mental%20sundhed.pdf

I kan også bestille spillet i fysisk form (lille minifolder) ved at skrive til: info@dds.dk

Idé til tur i mærket:

Tag på en primitiv tur, hvor I ikke har planlagt for meget i forvejen. Vælg fx et sted i Danmark ved at en person med lukkede øjne bevæger pegefingeren rundt på Danmarkskortet (eller et kort over jeres område, hvis I ikke vil så langt væk), og en anden person med ryggen til siger "Stop!" på et tilfældigt tidspunkt. I finder et sted, hvor det er tilladt at slå telt op i nærheden af det udvalgte sted, og vandrer, kører med offentlig transport eller lignende til stedet.

Formålet med turen er at være sammen i naturen og se, hvad der opstår. Som en hjælp kan I hver især have skrevet en aktivitet ned på en lap papir på forhånd.

Aktiviteten kan være hvad som helst: Grav et stort hul, find en person i nærområdet med navnet Claus og find ud af hvad han arbejder med, gå fem km, lav en storm P-maskine, leg dåseskjul, skriv en sang eller lav en af de icebreakere, I har lært.

Papirerne puttes i en hat eller lignende, og der kan trækkes en lap, når I har brug for en udfordring. I kan evt. få andre til at skrive lapperne, så I ikke ved, hvad der står.

Hvad kan I bruge jeres leder til i mærket:

  • Bede dem komme og holde et lille kort oplæg om mental sundhed og budskaberne: gør noget aktivt, sammen og meningsfuldt.
  • Få dem til at lytte til jeres gennemgang af turen, så de lige sikrer, at I har fået tænkt det hele igennem
  • Hav dem med som almindeligt medlem i patruljen, så I også hører deres mening om de ting, I arbejder med

Hvad er mental sundhed?:

Mental sundhed er ganske enkelt at have det godt og trives med sig selv og andre. Forskning har vist, at personer med høj mental sundhed har lavere risiko for at blive ramt af stress, angst og depression. Det er desuden påvist, at man kan øge sin mentale sundhed ved at gøre noget aktivt, gøre noget sammen med andre og gøre noget meningsfuldt, hvilket jo er det, vi gør, når vi er spejdere. Man taler derfor om en ABC for mental sundhed, som består af tre elementer, der bidrager til, at man har det godt:

A: Gør noget aktivt, fx løbe en tur, læse en bog, spille musik, meditere eller tilbringe tid i naturen.

B: Gør noget sammen med andre, fx er sammen med venner og familie, deltager i lokale aktiviteter eller er medlem i en klub eller forening.

C: Gør noget meningsfuldt, fx sætte hus i stand, lære noget nyt eller er frivillig træner eller leder.

Projektet ABC for mental sundhed:

I Det Danske Spejderkorps er vi med i projektet 'ABC for mental sundhed', der er et partnerskabsprojekt støttet af Nordea-fonden. Projektet handler om at skabe øget bevidsthed om, at det er muligt at gøre noget godt for sin egen mentale sundhed samt tilbyde redskaber til at støtte danskerne i at opnå øget bevidsthed.

Det Danske Spejderkorps er partner på projektet, sammen med bl.a. seks kommuner, DGI Storkøbenhavn, Psykiatrifonden og Statens Institut for Folkesundhed.

I kan læse mere om ABC for mental sundhed her: https://dds.dk/abc-for-mental-sundhed