Fokusmærke
Performer
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Alle kommer ud for at skulle stille sig op og formidle noget til andre. Nogle har det svært med at være på, og derfor er en tryg spejderramme et godt sted at øve sig. Når man formidler, er det vigtigt at overveje, hvem der er modtageren, så man rammer et fornuftigt niveau. Formidlingen har i dette mærke til hensigt at ”sælge” ens egen spejdertur og kan laves udelukkende ved brug af det talte ord og fx plancher, eller der kan anvendes forskellige hjælpemidler.

Spejderne skal:

  • Have kommunikeret til forskellige målgrupper (fx spejderkammerater (evt. større og mindre), forældre, folk på gaden, skolekammerater, hytteejer, ekspedient i supermarked….).
  • Have deltaget i forskellige kommunikationsøvelser.
  • Have hørt om grundlæggende principper for god formidling.
  • Have planlagt en juniortur og medvirket ved formidling mål, indhold, aktiviteter og oplevelser på en inspirerende måde.

Formidling af turen kan evt. gøres til en konkurrence, hvor spejderne stemmer om, hvilken tur der skal gennemføres

Varighed:
Forløbet varer 3-4 møder og en tur.

Feedback/videreudvikling af mærket:
Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb:

Møde 1: 

- Leg: Check ind.

- Aktivitet: Byg lego (evt. uden radio - men placeret i to rum)

- Aktivitet: Forberedelse af lær og lær fra dig til næste møde.

Møde 2: 

- Leg: Gæt og grimasser

- Aktivitet: Lær og lær fra dig i patruljer

- Aktivitet: Brainstorm - en god juniortur (patruljevis). Introduktion om grundlæggende præsentationsteknik.

Møde 3: 

- Leg: Fortæl en historie

- Aktivitet: Patruljen planlægger tur. Lederne sætter rammerne op.

- Aktivitet: OBS - det kan være hensigtsmæssigt med adgang til net, så man kan undersøge ting. 

Møde 4: 

- Leg: Skulpturer

- Aktivitet: Patruljen færdiggør præsentationen - og øver - alle skal "på".

- Aktivitet: Præsentationen gennemføres.

Præsentationerne fremføres – evt. inviteres gæster til dette. Man kan også lade præsentationerne afgøre, hvilken af turene man skal gennemføre – fx ved at der stemmes efter præsentationerne, eller ved at lederne er dommere.

Grundlæggende præsentationsteknik

Husk de vigtigste punkter i din præsentation

Først og fremmest: Vær sikker på fakta. Du kan have den bedste præsentationsteknik i verden, men det vil ikke gøre dig noget godt, hvis de ting, du præsenterer, er forkerte. Derfor er korrektur og fakta-tjek naturligvis essentielt, inden man skal fremlægge sin præsentation.
Vælg den form for noter, der giver mening for dig. Ordkort, Mindmap, stikord…..

Øv dig grundigt før en præsentation

Endnu et tip til at lære god præsentationsteknik er øvelse. Der er mange mennesker, som begår den fejl at skrive deres stikord ned og derefter bare gå ind til præsentationen uden at øve sig. Når dette er tilfældet, fumler de sig ofte gennem deres præsentation og er ikke så effektive, som de håbede, de ville være. For den eller de personer, som lytter på præsentationen, er det forstyrrende, hvis ikke den præsenterende part taler i et naturligt toneleje og med et naturligt flow.

Du kan øve dig på din præsentation i spejlet, foran en anden person, eller endda foran din families kæledyr. Bare det at sige din tale højt vil hjælpe dig med at høre, hvordan den vil lyde for publikum, så du kan foretage de nødvendige ændringer, før du skal tale offentligt.

Vær ikke nervøs, når du præsenterer

Mange mennesker finder det ofte skræmmende at være den person, der har al opmærksomheden og er den eneste, der taler i et rum fyldt med mennesker. Hvis det er noget, du kæmper med, skal du vide, at der er mange, som har den samme frygt og lignende problemer.
Husk, at øvelse og forberedelse vil styrke din præsentationsteknik. Det vil også få dig til at tale klart og præcist, så publikum kan høre dig og forstå, hvad du siger.

Det er naturligvis svært ikke at være nervøs, når man reelt er det, men man kan dæmpe det på forskellige måder, bl.a. ved at stå i en naturligt autoritær stilling med rank ryg og brystet frem, så man ser ud, som om man ikke er nervøs. Det har faktisk vist sig, at hvis man stiller sig sådan, så udskilles der hormoner, som gør os mindre nervøse og dermed forbedrer vores præsentationsteknik.

Undersøg dit kropssprog

Præsentationsteknik handler både om det mundtlige og det visuelle, og vores kropssprog har stor betydning for, hvordan vores præsentation modtages. De fleste af os ved ikke, hvordan vores bevægelser og mimik ser ud, fordi vi af gode grunde ikke kan se os selv. 

Det kan være en stor fordel, hvis man undersøger sit eget kropssprog ved fx at filme sig selv, mens man holder en tale. På den måde kan man finde frem til hvilke bevægelser, der evt. ser lidt akavede ud, eller om man gestikulerer på en indbydende og engagerende måde. Hvis man derefter øver sig på at ændre de ikke-ønskede bevægelser til noget bedre, vil ens præsentationsteknik have stor gavn af det, og man vil få en bedre respons fra publikum.

Angiv præsentationens struktur fra start

God præsentationsteknik er bl.a. at strukturere sit oplæg. Start med at fortælle publikum, hvordan strukturen for præsentationen er, så man på sin vis "præsenterer dem for præsentationen". Ofte er den følgende struktur god at anvende, hvis det giver mening i oplæggets kontekst:

  • Agenda
  • Indhold
  • Opsummering

Med agenda menes, at man fortæller publikum, hvad man har tænkt sig at fortælle dem om. Det kunne f.eks. være "I dette oplæg vil jeg argumentere for, at XYZ er ABC langt overlegen. Jeg gør dette ved at anvende følgende teorier og metoder..." På den måde er publikum forberedte på, hvad der skal ske. Indholdet er naturligvis den reelle gennemgang af det materiale, du ønsker at fremføre, og opsummeringen binder en sløjfe omkring hele forløbet.