Færdighedsmærke
På egen hånd
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Gennem mærket 'På egen hånd' bliver juniorspejderne klar til at tage af sted på egen hånd. Ved at arrangere en tur rundt i lokalområdet, træner spejderne deres selvstændighed og handlekraft.

Spejderne skal:

 • Planlægge og selv gennemføre en endags-tur i patruljen, hvor de rejser med både offentlig transport (bus eller tog) samt cykel
 • Selv finde kortmateriale over det område, de skal være i
 • Kunne lave en simpel rejseplan og følge denne
 • Selv købe billetter til deres tur
 • Have prøvet at medvirke ved lapning af deres egen cykel

Mærket kan evt. udvides ved, at juniorerne selv planlægger og pakker til en tur med én overnatning (med lederbesøg/overnatning på sovestedet).

Vær opmærksom på, at planlægningen af mærket kræver, at hver patrulje har adgang til internet, via telefon, iPad eller pc.

Varighed:
3 møder og en endags tur (evt. en tur med overnatning).

Feedback/videreudvikling af mærket:
Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb

Møde 1:

- Leg: Radiobiler

- Aktivitet: Lederne sætter rammen. Der brainstormes på transportformer. Patruljerne brainstormer på deres egen tur. 

Møde 2:

- Leg: Cykel-test (lille bane)

- Aktivitet: Patruljerne deles ud på forskellige baser: 

 • Cykkellapning
 • Pakning af patruljegrej
 • Cykelregler
 • Vejledning - videre med egen tur

- Sang/leg: Cykelstafet

Møde 3:

- Leg: Patruljerne laver elevatortalen (2 min) om deres tur - til de andre.

- Aktivitet: Patruljerne detailplanlægger egen tur (hjælp evt. med en huskeliste). LEderne vejleder og "tjekker op" (stiller spørgsmål), så det er realistisk at gennemføre.

- Sang/leg: Tjek på patruljernes lyt til og tro på turen - fx barometerevaluering.

Forløbet afslutte med, at juniorerne gennemfører deres egen tur.

Idéer til andre aktiviteter

 • Tag evt. på endagsovernatning fx i shelter, hvor spejderne selvstændigt finder frem med offentlig transpoirt
 • Pak patruljegrej til tur med overnatning. Hvis I er på cykel, så overvej, om I kan klare jer med mindre fællesudstyr (se en brutto-pakkeliste på dds.dk, og se, hvor meget I reelt har brug for).

Juniorer på egen hånd

Udvikling til selvstændighed er en vigtig del af spejderarbejdet. Med i dette hører, at man på et tidspunkt magter og tør tage på tur uden voksne, og i et rimeligt omfang selv kan planlægge den.

I denne sammenhæng er der derudover fokus på, at juniorerne skal blive fortrolige med offentlig transport, som mange børn sjældent bruger.

Det er vigtigt, at I som ledere vurderer netop jeres juniorers ansvarlighed, og hvad de magter og er trygge ved. I den sammenhæng skal I overveje, hvilke aftaler I vil have med dem om kontakt undervejs. Det kunne fx være besøg på en bestemt destination, eller at I besøger dem på turen (især hvis det er med overnatning).

I den sammenhæng er det også vigtigt, at I tænker kommunikation til forældre ind, da det ikke nødvendigvis er spejderne, men måske deres forældre, der er utrygge ved, at de er på egen hånd.

Brug af rejsekort

Mange grupper benytter muligheden for at købe Rejsekort Erhverv, som spejderne kan bruge, når de skal på tur. Læs mere om Rejsekort Erhverv på rejsekort.dk.

Evaluering

Til at evaluere mærkeforløbet kan man fx bruge den værdsættende evaluering:

 • Hvad er de bedste oplevelser, du har haft i forløbet?
 • Hvad gjorde de oplevelser mulige?
 • Hvad ønsker du for næste gang i et sådant forløb?