Færdighedsmærke
Økse
Målgruppe
Junior

Øksen er et vigitgt værktøj på spejderlejren. Den er uundværlig til brændekløvning, men bliver også bruge til afgrening og til pionerarbejder.

Øksen er et tungt, skarpt værktøj og det er vigtigt at kunne håndtere øksen sikkert

Introduktion til færdighedsmærker
Spejderfærdigheder er en vigtig del af spejderarbejdet. Nogle færdigheder er gode at have i sin dagligdag.
Det er for eksempel rart at kunne lave knob der holder, eller godt at kunne grundlæggende førstehjælp. Andre
færdigheder knytter sig til de særlige aktiviteter vi laver som spejdere.
Under alle omstændigheder er færdigheder noget helt konkret man får ud af at være spejder. Et færdighedsmærke er et symbol på at man har gennemført forløb der har givet en nogle konkrete færdigheder.

Sikkerhedsregler for brug af økse
Kontoller om øksehovedet siddder fast Det gøres ved at tage fat om økshovedet med den en
hånd og om skaftet med den anden. Hvis øksehovedet kan rokke, må man ikke bruge øksen.

Se efter om øksen er skarp og uden hakker i æggen. En skarp økse kiler sig fast i træet. En sløv øse glider lettere af på træet og kan ramme benet på den der bruger øksen.

Vælg en god huggeplads

På lejr skal man bruge en hugeblpk af træ, der er gravet ned, så den står fast. Man kan også bruge en stor kævle, der ligger fast på jorden.

Tip:
Harpiks renses af med husholdningssprit.

Hold afstand til andre:

Andre skal være mindst tre armlænger væk, når man bruger øksen. Så er risikoen for at nogen bliver ramt af øksen eller et stykke brænde lille.

Hav solidt fodtøj på og stå sikkert:
Hvis uheldet er ude og øksen smutter er solide læder støvler mere sikre end sandaler eller kondisko. Sørg for at huggepladsen er ryddet for træstykker, så du ikke snubler eller skrider mens du hugger.

Sørg for at have fast støtte under træet, hvor øksen rammer:

Det er lettere at hygge træet over, hvis det ikke giver efter. Øksen smutter også let på et stykke træ, der ikke ligger fast.

Stå med spredte ben i tilpas afstand fra huggeblokken:
Tilpas afstand er øksens længde plus din underarm.
Tjek afstanden ved at hugge i huggeblokken uden brænde på. Du skal stå så du naturligt rammer midt i blokken.
Skulle du ramme ved siden af træet, eller smutter øksen, er risikoen for at du rammer dit ben mindst, når du står med spredte ben.

Hold på grebet og ikke længere oppe på skaftet:

Hvis du ikke kan styre øksen uden at holde længere oppe, er øksen for stor til dig. Brug en mindre økse. Den er lettere at styre.


Hug ikke noget over, der er tykkere end dit lår:

Det er hurtigere at bruge en sav, hvis træet er tykt. Hvis du alligevel er nødt til at bruge øksen, skal man hugge i v-form, så du hugger spåner af og øksen ikke kiler sig fast.
Hvis du kløver brænde, må det gerne være tykkere stykker.

Se på træet – ikke på øksen.

Du skal koncentrere dig om hvor du skal ramme træet og ikke tænke så meget på øksen. Med lidt øvelse ved du hvor øksen vil ramme, uden at kigge på den.

Gør øksen ren efter brug.

En våd og snavset økse ruster og bliver sløv. Når øksen er rengjort skal den lægges i hylster.

Læg øksen på plads.

Man kan komme til skade ved at træde på en økse, der ligger på jorden, Øksen
bliver heller ikke væk, hvis den er på sin plads, når den ikke er i brug. Sæt øksen i huggeblokken så æggen er helt dækket. Om natten ska l øksen pakkes væk.

Bær øksen korrekt. Hvis du skal bære øksen over længere strækninger, skal den være i etui. Over kortere afstande skal man holde ned om øksehovedet med æggen bagud.

Om øksen

Øksen består af et skaft og et hoved. Den skarpe kan man hugger med, hedder æggen, og bagsiden af hovedet kaldes nakken.

Patruljeøkse er den økse de fleste spejdere bruger. Den fås i forskellige størrelser, der passer til børn.

Skovøkse er en større økse, der bruges til at fælde træer og til at kløve brænde. Den er mere effektiv en patruljeøksen, men sværere at styre.

Flækøkse eller flækhammer er en speciel økse til at kløve brænde med. Den har et langt skaft og et smalt hoved med en sløv æg. Æggen er sløv for ikke at øksen skal kile sig fast i træet. Nogle flækøkser er lavet til også at slå kiler i. Kun store spejdere og ledere bruger flækøksen.

Vedligeholdelse

En økse skal holdes ren, tør og skarp. (Flækøksen behøver ikke at være så skarp).

Skærpning

Brug en metalfil til at fjerne større hakker i æggen. Øksen slibes på en slibesten.

Der findes flere forskellige typer slibestene, men der er altid to ting man skal huske på:

  • Stenen skal fugtes med vand eller et andet smøremiddel, afhængigt af hvilken sten man bruger.
  • Øksehovedet skal altid holdes i samme vinkel i forhold til stenen, når man sliber.

Skaft

Det hænder at et økseskaft bliver skadet eller knækker så det skal skiftes. Det er vigitgt at man bruger et skaft der passer til øksen. Hvis skaftet er for kort eller langt, får øksen en forkert balance og er meget svær at bruge. Hvis ikke skaftet passer præcist til hovedet, kan man ikke sætte det sikkert fast. Et økseskaft skal altid sikres med en kile. Nogle økser har plasticskaft der er støbt fast. Dem kan man ikke skifte, og øksen må kasseres, hvis skaftet er skadet eller knækket.