Fokusmærke
Lejrbålsarrangør
Målgruppe
Mini
Info om mærke
I et lejrbål forenes mange af de ting vi forbinder med spejderliv. Natur, fællesskab, hygge, grin, sjov og alvor. Det kan være højtideligt, stemningsfuldt, mega sjovt og vildt anderledes. Netop stemningsskift gør det oplagt at arbejde med i forhold til at lære den enkelte om fællesskab og rammer for at opleve fælles. For minispejdere er netop det at være en del af et socialt fællesskab enormt vigtigt – derfor er de oplagte lejrbålsarrangører.

Spejderne skal:

  • Kende til et udvalg af lejrbålssange
  • Have prøvet at ’sætte en scene’
  • Blive opmærksom på at inddrage aftenens/nattens magi i arrangementet
  • Have oplevet forskellige former for lejrbålsunderholdning, fx råb, sang klap, sketch, fortælling, konkurrencer
  • Have deltaget i planlægning af et fantastisk lejrbål

Varighed:

2-3 møder og et lejrbål med andre deltagere (resten af gruppen, forældre, klassen…)

Feedback/videreudvikling af mærket: 

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb: 

Møde 1: 

- Sang: Sangleg: "Hænger dine ører ned"

- Aktivitet: Hit med spejdersangen

- Aktivitet: Gæt og grimasser

- Sang: "Nu flyver mørkets fugle ud"

Møde 2: 

- Sang: Råbeleg: Der er ingen fluer på os

- Aktivitet: Lave fakler der kan føre hen til lejrbålet

- Aktivitet: I grupper vælge en sang til lejrbålet

- Sang: Nu flyver mørkets fugle ud

Møde 3: 

- Sang: Sangleg: "Lejrbål, lejrbål, lejrbål, lejrbål - tænder vi nu"

- Aktivitet: Lav og øve sketches/konkurrencer i små hold

- Aktivitet: Fordele opgaver til lejrbålet: Alle skal have en rolle, fx sige velkommen, introducere en sang, være med til at lave en sketch. Det er vigtigt, at der er spejderne, der udfører lejrbålet. 

- Sang: Nu flyver mørkets fugle ud

Lejrbålsafholdelse:

- Aktivitet: Forberedelse til lejrbål: Tænde fakler, gennemgå program for lejrbålet.

- Aktivitet: Lejrbålsafholdelse

- Sang: Lederne sørger for, at spejderne får et råb som tak for det gode lejrbål, de har afholdt. 

 

Find mere inspiration:

Legedatabasen FDF: https://fdf.dk/inspiration/moedeaktiviteter/legedatabasen