Fokusmærke
Lejrarkitekt
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Brænder I for at blive bedre til klassiske spejderfærdigheder, træner I op til en divisionsturnering, eller simpelthen at tage på sommerlejr?

Formålet med dette mærke er at give juniorspejderne en oplevelse af selvstændighed i forhold til opbygning af en lejr. Efter spejderne har taget mærket, skal de gerne have en oplevelse af, at de selv kan planlægge en weekendtur, pakke udstyret samt bygge de mest elementære elementer til en rigtig spejderlejr.

Bemærk, at mærket med fordel kan kombineres med (eller trække på) mærkerne ’Økse’, ’Bål’, ’Bygherre’ samt mini-mærket ’Telt’. Mange af aktiviteterne i ’Lejrarkitekt’ trækker også på aktiviteter fra disse mærker. I dette mærke sættes elementerne sammen i forhold til at tage på tur.

Spejderne skal:

 • Selvstændigt kunne pakke patruljekassen

 • Være bekendt med gruppens telte og kunne udvælge et relevant telt til et givet formål

 • Selvstændigt kunne lave huggeplads og opvaskeplads samt bygge bord til spisning og madlavning

 • Kunne lave bålplads og lave mad efter egen madplan

Varighed:

4-5 møder samt en tur med minimum 2 overnatninger.

Feedback/videreudvikling af mærket:

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk.

Forløbsforslag:

Bemærk, at dette forløbsforslag er bygget op omkring muligheden for at kombinere mærket med ’Økse’- og ’Bål’-mærket.

Møde 1:

- Introduktion til eller genopfriskning af øksemærket: Sikkerhed, sikkerhed og atter sikkerhed. 

- Der vælges destination for forløbets afsluttende tur. 

- Tilspidsning af rafter, så der går mindst mulig rafte til spilde, og man samtidig får noget optænding. 

Møde 2: 

- Sang: "Brændesangen"

- Introduktion til eller genopfriskning af bålmærket. Tal om de forskellige typer brænde. Hav gerne eksempler med. Lav en god bålplads. 

- Tal om, hvad der skal til for at lave bål på 10 min. 

- Lav ild på 100 måder. (Vatrondel + vaseline, ståluld, pandelampe, batteri, tændstål).

Møde 3:

- Besøg i gruppens materialerum. Gennemgang af gruppens telte. Hvornår skal man vælge telte? (Evt. genopfriskning af elementer fra Telt-mærket). 

Møde 4: 

- Sang: "Hver lørdag eftermiddag"

- PL og PA planlægger at følgende opgaver løses: 

 • Planlægning af turen
 • Check patrulje-kassen
 • Udvælg telt
 • Planlægning af forplejning
 • Planlægning transport til destination

- Leg: Spil Kongespil med brændeknuder

- Lad eventuelt spejderne gennemgå, hvilke aktiviteter der skal laves på turen for at opnå økse- og bålmærket (hvis ikke spejderne har disse mærker på forhånd). 

Tur: 

- Gennemfør den planlagte tur med de af spejderne valgte aktiviteter. Programmet lægges af spejderne selv. 

- Lejrbålssamtale

- Første møde efter turen skal forløbet evalueres, og det anvendte udstyr gennemgår og rengøres. 

Forslag til aktiviteter:

Bemærk, at nedenstående aktiviteter ikke er beskrevet i aktivitetsdatabasen. Inspiration kan findes i fx Spejderlex s. 58-76, som bl.a. findes online på issuu.com/spejder.

 • Tjekliste af patruljekasse: Gennemgå gruppens patruljekasser. Hvad indeholder de? Hvad bruger man de enkelte materialer og værktøjer til? Man kan evt. lave lege som en 'kimsleg' med indholdet af patruljekassen, eller en 'Find-fem-fejl', hvor lederen har lagt fem ting i patruljekassen, der ikke bør være der. Og evt. fem ting, der mangler.
 • Byg et køkken-/spise-/opvaskebord (evt. patruljevis): Borde til køkkenbrug kan laves på mange måder (se evt. Spejderlex side 65). Man kan lave ét bord med flere funktioner eller enkelte borde, der er lavet særligt til én ting. Uanset hvad er det naturligvis oplagt at få spejderne i gang med rafter og besnøringer. I kan også lade spejderne være kreative, og give hver deres bud - dog hvor bordet/bordene skal overholde visse "dogmer" (fx at man skal kunne stå op og skære grøntsager ved køkkenbordet). Kan også bygges på tid eller på anden vis gøres til konkurrence mellem patruljerne.
 • Lav en huggeplads: Indret huggeplads med huggeblok. Hvordan får vi huggeblokken til at stå stabilt? Hvad er en god højde? Skal I evt. lave flere huggepladser? Hvordan afskærmer vi godt, og hvad er farligt ved en huggeplads i lejren? Der er også inspiration om sikkerhed at hente i Økse-mærket.
 • Lav en bålplads: Hvordan laver vi en bålplads på en sikker måde? Kan vi lave en bålplads, så vi ikke efterlader spor, hvis vi fx er på tur et sted uden fast bålplads? Der er inspiration at hente i Bål-mærket og Spejderlex side 68.

Se flere forslag til aktiviteter under Bål-mærket samt Økse-mærket.

Beskrivelse og tips til mærket

Selvstændighed og patruljer er nøgleordene i dette mærke. At bygge en lejr er det projekt, vi laver, for at give spejderne mulighed for at opleve, at de kan selv. 

På mange sommerlejre har lederne lavet et program, hvor der skal ske noget hele tiden. For hurtigt at få lejren etableret, er det derfor ofte lederne, der udpeger hvad, hvor og hvordan lejren skal opbygges. Prøv at lade det være spejderne, der tager disse beslutninger. De vokser i selvstændighed og udvikler sig med opgaven og deres selvtillid ligeså, når de opdager, at det her kan de godt selv.

Selvfølgelig må de gerne stille spørgsmål, men når det drejer sig om beslutninger, er det en god ide at støtte dem med opklarende spørgsmål frem for at servere løsningen for dem.

Afhængig af, hvor erfarne spejderne er, kan man med fordel udstyre dem med udførlige byggevejledninger til det, der skal bygges under træningen hjemme ved hytten. Hvis spejderne flere gange har bygget de enkelte elementer med succes, får de ofte mere mod på at udfordre designet af pionerings-elementerne. Skal de selv udtænke det hele fra første gang, kan de sjældent nå det på den tid, der er til rådighed. Og hvis de ender med kun at have bygget halvdelen, får de ikke den succesoplevelse, som er formålet med mærket.

Lederen kan med fordel overveje:

Forløbet kan med fordel løbe af stablen i månederne inden sommerferien, med en forlænget weekendtur i fx pinsen (bemærk, at der er PUF-kurser for juniorer i St. Bededagsferien). Forløbet kan også kombineres med øksebeviset og bålmærket. Et sådant forløb er beskrevet i forløbsforslaget ovenfor. Forløbet kan forlænges med et møde eller to, hvis man skal nå hele forløbsforslaget fra økse- og bålmærker.

Hvis I har mange patruljer, kan man overveje, at halvdelen af spejderne laver Møde 1-programmet, samtidig med at den anden halvdel laver Møde 2-programmet. Ugen efter kan man så bytte. Således fortsættes det.

På turen bør indbygges en lejrbålssamtale, som giver spejderne en forståelse af, at lejrlivet ikke kun handler om alt det praktiske. Til lejrbålssamtalen kan vi fx inddrage den åndelige dimension og tale om, hvad det betyder for os, at vi gør alting i det fri. Hvad kan en særlig naturoplevelse gøre ved os? Fx den smukkeste solopgang, der giver en boblende fornemmelse i maven, en nat under stjernevrimlen eller mødet med en flok dådyr, som giver en klump i halsen.

Rutine, gentagelser og fortsat interesse:

Mærket skal bruges til at give spejderne en rutine i lejropbygning. Det er en rutine, man opnår ved at gentage en handling – ikke kun ved at udføre den en enkelt gang.

Det er dog samtidig en balancegang at holde lejropbygningen og aktiviteterne interessante. Vi ved fra undersøgelser, at spejdere ofte nævner gentagelser af de samme aktiviteter/øvelser (fx at bygge et køkkenbord) som noget af det, der får dem til at overveje at stoppe som spejdere.

Her kan man som leder indtænke fx konkurrence-elementer, fantasirammer eller ’handicap’ til at give spejderne en anderledes oplevelse af den samme aktivitet. Derudover kan man – med dette mærke – naturligvis lægge vægt på vigtigheden af den forestående tur. Når spejderne skal bruge deres færdigheder til noget konkret, som de glæder sig til, vil motivationen ofte stige for at øve færdigheden.

Evaluering:

Hver patrulje vælger selv en evalueringsmetode.

Følgende spørgsmål skal besvares:

 • Hvad var det allerbedste ved denne tur (bortset fra mængden af slik og kage)?
 • Hvordan sørger vi for, at lige præcis dette element/oplevelse også vil være til stede på vores kommende sommerlejr?
 • Hvad gik mindre godt, så hvad skal vi øve os mere på inden sommerlejren?

Links og inspiration