Fokusmærke
Kulturagent
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Hvordan er vi forskellige og hvordan er vi ens? Opdag din egen og andres kultur, både herhjemme og i udlandet.

Spejderne skal:

  • Opdage at vi er mere ens end forskellige
  • Indse at vi er stærkere når vi er sammen end når vi står hver for sig
  • Indse at vi alle er ”anderledes”
  • Opdage at ”kultur” er noget vi alle har, ikke kun noget man gør i udlandet
  • Lære at bryde den usynlige mur mellem ”dem” og ”os”

Forløbet og mærket baserer sig på den model, som både WOSM og WAGGGS anbefaler:

  1. Udforsk
  2. Lær og beslut
  3. Handling
  4. Fortæl

Varighed:

5 møder, evt. erstattes møde 2 og 3 af en tur.

Feedback/videreudvikling af mærket:

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk.

Forløbet er baseret på at juniorerne har en stor grad af medbestemmelse og involvering, især møde 1 har præg af planlægningsmøde.

Møde 1 og 2 beskriver at patruljerne skal lave mad for at udforske hvor dansk madkultur kommer fra. Dette kan naturligvis erstattes af f.eks. danske højtider, skikke, eller andet som vi anser for at være ”typisk dansk”. Så længe der er fokus på læringsmålene, er det kun fantasien, der sætter grænsen.

Møde 4 handler om at spejderne skal møde en anden kultur. Det kan ske ved at invitere en eller flere på besøg, eller at man holder mødet ”ude af huset”. Det kan være at spejderne har familie eller venner, som kan berette om en anden kultur (motorcross er også en anden kultur). Spejderne skal udforske deres kultur og forklare vedkommende om ”spejderkulturen”, for at opdage ligheder og forskelle.

Hvis gruppen har en udenlandsk venskabsgruppe, kan man måske lave møde 4 som et Skype-møde. Det kunne så passende foregå i forbindelse med Tænkedag J

Muligvis kan 5. møde strække sig over 2 møder, hvorved der også bliver tid til et hyggebål med ordentlig afslutning og uddeling af mærker.

Som optakt til mødet, kan man evt. snakke med juniorerne om begrebet ”kultur”: https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=kultur

Forslag til forløb:

Møde 1: Udforsk 

- Læring: Spejderne indser, at vi alle er ”anderledes” og at ”kultur” er noget vi alle har.

- Opstart: Krudte-af-leg: ”Hjemme hos os er vi anderledes fordi…”

- Aktivitet: "Hvad er typisk dansk, og hvor kommer det fra?" Imens tænder lederne bål og gør klar til næste aktivitet

- Leg: "Én som jeg holder af, er anderledes fordi…”

- Aktivitet: "Verden rundt i dit lokalområde", del 1.

- Afslutning: Find og syng nogle typiske Danske Sange – Spørg hvorfor er de danske?

Møde 2: Lær og beslut: 

- Læring: Spejderne indser, at ”min kultur” er en sammensætning af mange kulturer

- Opstart: Har alle patruljerne styr på deres mad?

- Aktivitet: Maden tilberedes patruljevis (over bål)

- Leg: Hvis I har tid, kan I f.eks. lege ”Alternativ Frugtsalat”

- Aktivitet: Spejderne smager på skift hinandens mad, og får at vide hvor tingene kommer fra.

- Afslutning: Oprydning, opvask

Møde 3: Lær og beslut

- Læring: Spejderne får metoder til at bryde den usynlige mur mellem ”dem” og ”os”

- Opstart: Krudte-af-leg: "Den lille undulat rejser verden rundt"

- Aktivitet: "Verden rundt i dit lokalområde", del 2. Planlæg besøg til næste møde.

- Leg: "Kan du gætte hvilken helligdag jeg er?"

- Aktivitet: Patruljerne fortæller hinanden hvad de har forberedt til besøget

- Afslutning: "Handikapstafet"

Møde 4: Handling

- Læring: Spejderne indser, at vi faktisk har mere til fælles end til forskel, og opdager hvor let det er, at bryde den usynlige mur mellem ”dem” og ”os”.

- Opstart: Hele mødet er planlagt i fællesskab med dem, I skal møde.

- Aktivitet: Husk at spejderne skal vise/sige det, de forberedte på sidste møde.

Møde 5: Fortæl

- Læring: Spejderne indser, at vi er stærkere når vi er sammen end når vi står hver for sig.

- Opstart: Krudte-af-leg: "Hvor komme maden fra?"

- Aktivitet: Patruljevis refleksion over hvad de oplevede sidste gang. Brug f.eks. ”Hatteevaluering”. Derefter skal de forberede hvordan de vil fremlægge for de andre patruljer.

- Leg: Tovtrækningskonkurrence for at finde ud af rækkefølgen i fremlægningen. Husk at bruge et egnet tov (ikke nylon!)

- Aktivitet: Patruljerne fremlægger for hinanden. Hvis der er mange patruljer kan dette punkt strække sig over et møde mere.

- Afslutning: Mærkeuddeling