Fokusmærke
Hvem er jeg
Målgruppe
Mini
Info om mærke
Mærket indeholder aktiviteter, der sætter fokus på, hvad et godt børneliv er, og hvordan I sikrer et godt børnefællesskab i minigrenen.

Når spejderne har gennemført forløbet “Hvem er jeg?”, har de deltaget i aktiviteter, som gør, at de har viden om, hvad det vil sige at være barn, samt forståelse for, hvad det betyder, at alle børn i verden har rettigheder.

Spejderne skal:

  • Opnå kendskab til, hvem de selv er, og opleve at børn reagerer forskelligt.
  • Have arbejdet med at udtrykke deres mening og respektere egne og andres grænser.
  • Have oplevet at være en del af et børnefællesskab.
  • Have viden om rettigheder, og hvad børns rettigheder betyder for spejderens egen hverdag.

Varighed:
4 møder eller 2 møder og en tur.

Feedback/videreudvikling af mærket:
Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk
 

Forløbsforslag:

Her finder du et samlet forløb for emnet ’Hvem er jeg?’. Forløbet er både tænkt som en færdigpakket guide, men også som inspiration til selv at sammensætte et forløb.

Møde 1: Hvem er jeg? 

- Opstart: Start med en sang: "Hvis man er gnaven" (nr. 77) 

- Aktivitet: Tegn din familie og tegn dit stamtræ

- Leg: Frugtsalat. Leg hvor man lærer noget om hinanden samt bliver set og hørt. 

- Aktivitet: Tegn din familie og tegn dit stamtræ - fortsat

- Afslutning og refleksion: Refleksion

Møde 2: Børneliv 

- Opstart: Start med en sang: "Tre små fisk" (nr. 183)

- Aktivitet: Zorp - et venligt rumvæsen kommer på besøg

- Leg: Start med aktiviteten. Syng og lav fagter til "Alle børn har ret" - del 1

- Aktivitet: Syng og lav fagter til "Alle børn har ret" - del 2

- Afslutning og refleksion: Refleksion

Møde 3: Rollemodeller

- Opstart: "Lyseblå bananer" (nr. 172)

- Aktivitet: Klæd dig ud som din rollemodel

- Leg: Bøjen i vandet

- Aktivitet: Klæd dig ud som din rollemodel

- Afslutning og refleksion: Refleksion

Møde 4: Patruljens konvention

- Opstart: Start med en sang: "Hver lørdag eftermiddag" (nr. 88)

- Aktivitet: Lav patruljens konvention - del 1

- Leg: Børns indflydelse på leg

- Aktivitet: Lav patruljens konvention - del 2. Lav håndtryk med maling på lærred (rundt om konventionen) som symbol på at I har lært om børns rettigheder. 

- Afslutning og refleksion: Refleksion

Evaluering og refleksion

Det er en god ide at starte et møde med at tale om det, der skete på det sidste møde. Afslut hvert møde med at snakke om, hvad I har lært i dag, hvad var sjovt, og hvad var mindre sjovt. Fortæl spejderne, hvad emnet for næste møde er, og spørg dem gerne om ideer til emner eller aktiviteter.

Hele forløbet afsluttes med en evaluering og en refleksion for at forbedre kommende forløb.

Det vigtigste ved refleksionen er at samle op på, hvad spejdere og ledere har fået ud af forløbet. Hvilke elementer fik I mest ud af? Hvad var det, der gjorde, at netop dét element gav noget til spejdere og ledere? Hvordan kan man bruge den gode erfaring i andre forløb og sammenhænge?

Refleksionen handler altså om, at spejderne og lederne bliver opmærksomme på egen læring. Evalueringen handler om, hvad lederne skal gøre for at forbedre dette forløb eller andre kommende forløb.

Links til mere information og inspiration