Fokusmærke
Haletudse
Målgruppe
Familiespejder
Info om mærke
Aktiviteterne i haletudsemærket er sammensat, så spejderne oplever og får en viden om, hvad der findes i søer, åer og havet på forskellige årstider. Eksempelvis fra haletudse til frø.
Spejderne finder ud af, at der er stor forskel på, hvad der findes i de forskellige vandområder.

Haletudsemærket tages i perioden april til august.

Spejderne skal sammen med deres forældre:

  • Prøve at fange vanddyr og behandle dem på en ordentlig måde.
  • Fælles forundres over de mange forskellige skabninger, der findes i søer, åer og hav på forskellige årstider.
  • Lære, at nogle fisk og skaldyr kan tilberedes og spises.

Varighed: 
Forløbet indebærer 3-4 møder, hvor familierne tager på tur til å, sø og hav for at fange og studere vanddyr. 

Feedback/videreudvikling af mærket:
Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forløbsforslag:

Møde 1 - Tur til stranden: 

- Aktivitet: Fang og snak om dyr fra havet.

- Leg: Krabbefangeleg

- Aktivitet: Tangchips

Møde 2 - Tur til å

- Aktivitet: Fang og snak om dyr fra åen

- Leg: Pindkonkurrence

- Aktivitet: Fladbrød

Møde 3: Tur til sø

- Aktivitet: Fang og snak om dyr fra søen

- Leg: Fra haletudse til frø-leg

- Aktivitet: Hyldeblomstpandekager

Nysgerrighed og undren

En vigtig del af formålet med mærket er at fastholde og stimulere familiespejdernes nysgerrighed. De fleste børn er af natur nysgerrige og videbegærlige, men desværre svinder lærelysten ofte med alderen. Ofte handler det om, at læring gøres instruerende og belærende frem for undersøgende og spørgende. Ved besøgene i dette mærke er det derfor vigtigt at få spejderne til at formulere så mange spørgsmål som muligt, uden at man måske kender de eksakte svar.

Grej

Til aktiviteterne i haletudsemærket, er der nogle materialer, som det kan være en fordel at investere i.

  • Bestemmelsesduge, som man kan bruge, når man skal bestemme arten af det vanddyr man har fanget. Bestemmelsesduge kan fx købes i Linå lige her
  • Fiskenet
  • Sigter 

Herudover kan det være smart at investere i naturbøger og opslagsværk, fiskenet, lyse spande/ plastikbakker (så man kan se vanddyrene svømme rundt) og insektglas med lup eller forstørrelsesglas.

Tøj og fodtøj

Det er vigtigt at gøre både familiespejdere og forældre opmærksomme på, at det betyder meget at have fornuftigt tøj og fodtøj. Tages mærket midt på sommeren, er det naturligt at være i vandkanten med bare ben. I foråret vil gummistøvler være et must. Og sørg altid for, at der er ekstra tøj med, så der kan skiftes, hvis en spejder ved et uheld bliver helt våd.

Familiespejdforældren

Man bør beskrive forældrenes rolle, når de er til familiespejd. Forældre kan hurtigt komme til at overtage aktiviteterne for deres børn, da de jo ofte er hurtigere og bedre til det. Fx er det lettere, hvis far eller mor laver pandekagedejen, men det er jo netop konceptet (Learning by doing), at det er børnene, der skal lære gennem aktiviteterne, så det er vigtigt, at forældrene støtter deres børn i stedet for at overtage aktiviteterne. 

Alle aktiviteter er selvfølgelig målrettet spejderne, men det er også vigtigt at tænke forældrene ind i aktiviteterne, så der også er noget for dem. For hvis både børn og forældre hygger sig, så tager forældrene også børnene med næste gang. 

Baser frem for stram tidsplan

Når man holder familiespejdermøder, kan man med fordel have forskellige aktivitetsbaser, som familierne kan gå til og fra. På denne måde kan familierne fordybe sig i de aktiviteter, som de synes er mest interessante, og følge de små spejderes temperament.

En base kunne være at fiske smådyr og prøve at bestemme dem med bestemmelsesduge, mens en anden base kunne handle om at finde spiseligt tang og en tredje at lave stegte tangchips.