Færdighedsmærke
Familiespejder
Målgruppe
Familiespejder
Info om mærke
Når man begynder som spejder, skal man i gang med at få en spejderidentitet. Aktiviteterne i mærket er sammensat sådan, at spejderne kommer rundt om nogle af de mest traditionelle spejderaktiviteter, fx at blive fortrolige med sikkerhedsreglerne omkring bålet og spejderkniven, og give sig i kast med de mest anvendte knob.
Mærket kan tages hele året.

Spejderne skal sammen med deres forældre:

  • Lære at håndtere en kniv. Spejderne lærer, hvordan de skal sidde, hvordan de skal holde en kniv, og i hvad og hvornår man må snitte.
  • Lære at færdes ved bålet. Bålet må spejderne lægge brænde på og rode i med en pind; men de skal lære, at der skal være en voksen til stede, og at de ikke må balancere på rafterne eller stenene, der omkranser bålet.
  • Have kendskab til de mest anvendte knob.

Varighed:

Forløbet indebærer 3-4 møder, hvor familierne lærer at bruge kniven, færdes ved bålet og får kendskab til de mest anvendte knob. Alle dele gentages.

Feedback/videreudvikling af mærket:

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forløbsforslag:

Møde 1: 

- Aktivitet 1: Regler omkring bålet

- Snack: Pandebrød

- Aktivitet 2: Knob og besnøringer: Hvad kan man bruge knob og besnøringer til? Råbåndsknob: Bind dit eget tørklæde

- Aktivitet 3: Kniv: Hvordan bruger man en kniv sikkert. Snitte navnepind. 

Møde 2: 

- Aktivitet 1: Regler omkring bålet

- Snack: Pandekager

- Aktivitet 2: Knob og besnøringer: Andre opgaver

- Aktivitet 3: Kniv: Hvordan bruger man en kniv sikkert. Snitte små træmænd

Møde 3: 

- Aktivitet 1: Regler omkring bålet 

- Snack: Popcorn

- Aktivitet 2: Kniv: Hvordan bruger man en kniv sikkert. Snitte bue og pil

- Aktivitet 3: Skyde med bue og pil

Tips og idéer:

Det kan være hensigtsmæssigt at skelne mellem nye familiespejdere og de, der har flere år på bagen. Til de ældre kan man igangsætte aktiviteter, som fortsat handler om de primære spejderaktiviteter, men som har et lidt sværere niveau, så spejderne ikke føler, at de skal lave de samme aktiviteter mange gange i træk.

Familiespejdforælderen:

Man bør fra starten beskrive forældrenes rolle, når de er til familiespejd. Forældre kan hurtigt komme til at overtage aktiviteterne for deres børn, da de jo ofte er hurtigere og bedre til det. Fx er det lettere, hvis far eller mor laver pandekagedejen, men det er jo netop konceptet (Learning by doing), at det er børnene, der skal lære gennem aktiviteterne, så det er vigtigt, at forældrene støtter deres børn i stedet for at overtage aktiviteterne. 

Alle aktiviteter er selvfølgelig målrettet spejderne, men det er også vigtigt at tænke forældrene ind i aktiviteterne, så der også er noget for dem. For hvis både børn og forældre hygger sig, så tager forældrene også børnene med næste gang. 

Baser frem for stram tidsplan:

Når man holder familiespejdermøder, kan man med fordel have forskellige aktivitetsbaser, som familierne kan gå til og fra. På denne måde kan familierne fordybe sig i de aktiviteter, som de synes er mest interessante, og følge de små spejderes temperament.