Fokusmærke
En god kammerat
Målgruppe
Mikro
Info om mærke
At være en god kammerat er et af de vigtigste elementer i det at være spejder. Det er en del af Spejderloven og vores spejderidentitet, og det er derfor naturligt, der sættes fokus på de færdigheder, som man skal kende til for at være en god kammerat.

Mikrospejderne skal gennem forløbet tænke over og arbejde med, hvad der kendetegner en god kammerat og lave aktiviteter, der kræver samarbejde og kommunikation med kammeraterne i patruljen.

Spejderne skal:

  • Deltage i aktiviteter, der skaber nærvær og trivsel i mikrogrenen.
  • Prøve at samarbejde med kammeraterne i patruljen.
  • Lave aktiviteter, der sætter fokus på kommunikationen i patruljen.
  • Bruge erfaringerne fra aktiviteterne til at få tænkt over og snakket om, hvad det vil sige at være en god kammerat

Varighed:

3-4 møder.

Feedback/videreudvikling af mærket: 

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk

Forslag til forløb: 

Møde 1: 

- Mødestart + leg: Check-in: Hvordan har din dag været? Spejderloven

- Aktivitet: En god kammerat rollespil

- Aktivitet: Vælg jeres egen leg i patruljen.

Møde 2: 

- Mødestart + leg: Check-in: Hvordan har din dag været? Kom med et eksempel: Der var jeg en god kammerat.

- Aktivitet: Trylledrikløb

- Aktivitet: Hulahopring øvelse

Møde 3: 

- Mødestart + leg: Check-iin: Hvordan har din dag været? Fortæl om en god kammerat du har.

- Aktivitet: Taktil massage

- Aktivitet: Den varme stol
 

Da mikroerne har en begrænset tålmodighed og koncentrationsevne, så vil det på mange måder være en god ide at gennemføre snakke/runder i små grupper/patruljer.

Evaluering:

I et forløb som dette giver det mening at slutte hvert møde med en 'roserunde'. Hvem har gjort noget godt på mødet, hvem har hjulpet, hvem har været sjov, hvem har det været dejligt at være sammen med....

Når forløbet er gennemført er det oplagt at tage en patruljerunde: Hvad har du lært om at være en god kammerat, hvad betyder det

Gode links:

Læs folderen "Alle for én mod mobning i skolen", der er udarbejdet af flere organisationer.