Fokusmærke
Adventurespejd
Målgruppe
Trop
Info om mærke
Hvordan bliver man bedre til noget? Jo, en god metode er først at prøve for at blive klogere på ens styrker og svagheder. Og derefter at øve sig, for så at prøve igen.

Det er også den opskrift, som I skal prøve med dette mærke, hvor I skal opleve at blive bedre til spejderdisciplinen ’Adventurespejd’.

I dette mærke skal I som patrulje eller i mindre sjak deltage på et større spejderløb – fx et af de mange løb i Adventurespejdligaen. Og på baggrund af jeres erfaringer skal I øve jer i adventurespejd, så I kan deltage i endnu et spejderløb og gøre brug af jeres erfaringer og nye færdigheder.

Spejderne skal:

 • Deltage på et større spejderløb (fx fra adventurespejdligaen).
 • Efterfølgende evaluere og reflektere over deres indsats.
 • Benytte sig af elementerne i ’Adventurespejdmodellen’ til at træne deres færdigheder.
 • Senere deltage på samme spejderløb igen (eller et lignende løb), hvor de nye færdigheder tages i brug.

Varighed:

Fra ca. 6 måneder til et år, afhængigt af hvilke løb man deltager på. Man kan tage mærket ved at deltage på to løb, der ligner hinanden – fx et i foråret og et i efteråret. Eller man kan deltage på samme løb to år i træk.

Feedback/videreudvikling af mærket:

Har du en velegnet aktivitet eller en idé til, hvordan mærket kunne tilpasses/videreudvikles? Så skriv til program@dds.dk.

I har nok før hørt om ’Learning-by-doing’? Det er på mange måder også den tilgang, der præger forløbet for dette mærke.

Som patrulje eller i sjak skal I gennemføre en hel cyklus i Adventurespejdmodellen: Dvs. 1) deltage i et løb, 2) evaluere og reflektere, 3) øve jer og blive bedre, for så at 4) deltage igen.

Vi anbefaler at bruge hæftet ’Guide til Adventurespejd’ til at gå i dybden med de fire elementer. Her kan I også blive klogere på, hvad adventurespejd overhovedet er for en størrelse. Find hæftet på: https://issuu.com/spejder/docs/dds_aktiviteter_adventurespejd_webp

Herunder kan I overordnet se, hvad I skal i løbet af mærket.

 

STEP 1: DELTAGE PÅ LØB
I skal i patruljen sammen udvælge et eller flere spejderløb (fx fra adventureligaen), som omdrejningspunkt for forløbet. Det kan fint være et løb, hvor man deltager i mindre sjak (små patruljer) – det vigtige er bare, at I selvfølgelig skal vælge et løb, som I alle sammen har lyst til at deltage på, og som I kan deltage I ift. dato osv

I tiden op mod løbet, skal I sørge for at melde jer til og forberede jer bedst muligt. Og så skal I selvfølgelig deltage på løbet.

STEP 2: EVALUERE OG REFLEKTERE

I skal nu evaluere jeres indsats på løbet. Hvor var I gode? Og hvor shinede I måske ikke helt? I hæftet ’Guide til Adventurespejd’ kan I få inspiration til at sikre en god evaluering både før, under og efter løbet.

STEP 3: ØVELSE OG FORBEREDELSE

Ud fra jeres evaluering kan I nu gå i gang med at øve og træde de områder, I kan blive bedre til. Evalueringen fra det første løb bruges altså til at planlægge en række møder hen over året, hvor I øver forskellige discipliner.

STEP 4: DELTAGE PÅ LØB

Nu deltager I på løb igen. Enten det samme eller et lignende løb. Her kan I forhåbentlig mærke, at I har forbedret jer på de punkter, I har trænet – hvad end det er jeres samarbejde, praktiske færdigheder, kondition eller andet.

 

EKSEMPEL PÅ FORLØB:

Her er et eksempel på, hvordan et konkret forløb kunne se ud. Forløbet herunder varer fra januar til oktober – men tanken er naturligvis, at man som patrulje også laver andre ting indimellem. Det er dog nødvendigt, at forløbet strækker sig over relativt lang tid, fordi I som minimum skal deltage i to løb – og have tid til at øve jer derimellem.

Januar: Møde 1

 • PL & PA fordeler løbene i adventurespejdligaen og evt. en række andre spejderløb til medlemmerne af patruljen, som researcher de enkelte løb. Til det kan I bruge telefonen – på dds.dk/arrangementer kan man se en oversigt over kommende løb.
 • Herefter skiftes man til at præsentere de andre for det eller de løb, man har fået. Husk at tjekke, hvad deltagerbetingelserne er – fx hvor gammel man skal/må være.
 • Ud fra de forskellige præsentationer vælger patruljen i fællesskab, hvilket løb man vil deltage på. Det kan være et løb, som hele patruljen kan deltage på samlet, men det kan også være et løb, hvor patruljen er opdelt i mindre sjak. Det vigtige er, at I faktisk alle har tid til det og vil prioritere det.

Februar: Møde 2, 3 og 4

 • Patruljen skal af sted i marts, og bruger møderne op til løbet på at forberede sig. Det kan være, I har inviteret en gammel ræv, der har deltaget på løbet mange gange, til at fortælle om det. Det kan også være, I læser om løbet på nettet eller tjekker tidligere løbsbilleder på Instagram. I hvert fald bruger I tiden på forberedelse. Det er ting som:
   
  • Diskutere forventninger til hinanden og rollefordeling
  • Løse en evt. foropgave og sæt jer grundigt ind i deltagerbrev, regler osv.
  • Pakke det rigtige grej til løbet
  • Finde ud af, hvordan I kommer til og fra løbet

Marts: Deltagelse på 1. løb og afholdelse af møde 

 • I deltager nu på løbet, der forhåbentlig er en god oplevelse, og I kommer alle totalt trætte, men meget glade hjem.
 • Efter løbet samles I til det første møde. Her diskuterer I, hvad der gik godt – og hvor der er plads til forbedringer.
 • Ud fra jeres evaluering planlægger I temaerne for de kommende møder og de færdigheder, I skal øve jer på, for at klare jer bedre næste gang.
 • Samtidig lægger I en plan for, om I vil prøve at deltage på samme løb næste år – eller i stedet vil prøve et lignende løb i efteråret. I dette eksempel tager I på et lignende løb i oktober.

April-September: Forberedelse frem mod næste løb.

 • I denne periode arbejder I med de færdigheder, I skal blive bedre til. Det kan fx være orientering, samarbejde, madlavning eller kodeløsning. Det kan også være at blive mere hjemmevant med adventurediscipliner som klatring og kano, at krydse vandløb eller at finde vej, når det er mørkt.
 • Det kan være en idé at arbejde koncentreret med færdighederne i tiden efter jeres første løb, for derefter at skrue ned for mængden af øvelse – og så skrue op igen, når det kommende løb nærmer sig.

Oktober: Forberedelsesmøde og deltagelse på 2. løb

 • Forud for jeres deltagelse på 2. løb afholder I som minimum et forberedelsesmøde. Her får I bl.a. aftalt udstyr, påklædning, transport og overordnet taktik. Lav også en forventningsafstemning.
 • I deltager nu på 2. løb – og forhåbentlig får I brugt jeres nye færdigheder.
 • Efter løbet laver I igen en evaluering. Ikke kun af jeres deltagelse på 2. løb – men af hele forløbet. Hvad fungerede godt – og mindre godt? Blev I bedre? Hvad betød det, at I allerede havde deltaget på ét løb? Kan I bruge noget af adventurespejdmodellen i andre områder af jeres liv?

 

Tips og idéer til mærket

Info om adventurespejd:

Adventurespejd er en spejderdisciplin, som kombinerer mentale og fysiske udfordringer. Her er både kreative fantasirammer, opgaver for hænder og hoved, godt med spejdermetoden og et twist af helt særlige ingredienser.

Man kan prøve kræfter med adventurespejd på en lang række spejderløb. Nogle af løbene går næsten 80 år tilbage. De finder sted i forskellige steder i landet, nærmest året rundt.

Gode links: