Administrationen
Administrationen på korpskontoret består af en sekretariatsafdeling og en økonomiafdeling.

Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF) er et Interessentselskab mellem Det Danske Spejderkorps og De grønne pigespejdere. Administrationsfællesskabet har en bestyrelse som består af to repræsentanter fra hver af de to korps. I bestyrelsen sidder også Generalsekretærer fra de to korps og Administrationschefen fra Administrationsfællesskabet.

SAF står også for drift og udlejning af Spejdercenter Holmen. Du kan læse mere om spejdercenteret på spejdercenterholmen.dk

For hurtigst mulig behandling sendes alle henvendelser vedrørerende økonomi til bogholderi@dds.dk

Henvendelser vedrørende kurser i Det Danske Spejderkorps sendes til kursus@korpskontoret.dk

Generelle spørgsmål og henvendelser sendes til info@korpskontoret.dk