Jump to Navigation

Love og vejledninger

Love og vejledninger

Her finder du alle korpsets love og vejledninger.
Nøgleord:
, , , , , , , , , , , , ,

I Det Danske Spejderkorps er der nogle konkrete retningslinjer for måden vi er sammen på.

For eksempel er der i Danmark lovgivet om børneattester. Det er også lovpligtigt at have en rygepolitik. På andre områder har Korpset truffet beslutninger eller udarbejdet vejledninger.

På denne side finder du blandt andet uniformsvejledning og en vejledning til våbenloven. Du kan også blive guidet videre til information om blanketter og sikkerhed

 • Uniformsvejledning

  I Det Danske Spejderkorps bærer spejderne uniform. Her finder du en vejledning til uniform, tørklæde og mærker.

 • KNIVloVEN - EN VEJLEDNING

  Her finder du en vejledning til, hvornår du som spejder må bære dolk. Vejledningen tager udgangspunkt i knivloven, der træder i kraft 1. juli 2016.

 • Sikkerhed for spejdere

  Det er sjovt at være spejder. Når der er styr på sikkerheden, får ledere og spejdere den bedste oplevelse med aktiviteterne. Derfor har korpset en række bestemmelser om sikkerhed og spejd.

 • SPEJDERFESTER, LOTTERIER OG MUSIK OPFØRELSE

  Når vi afholder spejderfester, lotterier o.lign er der visse regler man skal tage hensyn til.

 • SKAT OG MOMS

  Nogle af vore aktiviteter kan risikere at udløse skat eller andre afgifter.
 • Find blankettER

  Blanketter som ledere, frivillige og bestyrelser har brug for til spejderarbejdet. Blanketterne er altid nyeste og gældende version fra korpset. 

Vejledning om uddeling af hæderstegn

Det Danske Spejderkorps' hæderstegn kan tildeles personer, som har været leder eller bestyrelsesmedlem i Det Danske Spejderkorps i en årrække. Hæderstegnet kan desuden tildeles personer, som ved at løse enkeltopgaver har yder en ganske særlig indsats f.eks. ved hyttebyggeri, lejre eller arrangementer.

Tildeling af hæderstegn sker igennem divison efter indstilling fra gruppen eller divisionen selv. Divisionschefen fører en fortegnelse over de hæderstegn, divisionen har uddelt.

Hæderstegn rekvireres fra Korpskontoret og koster 150,- kroner. Hvis det ønskes kan man på Korpskontoret få et diplom, som motiverer overrækkelsen af hæderstegnet. Diplomet underskrives af spejdercheferne.

For spørgsmål kontakt info@dds.dk