Forløbsmærke
Søspejder - Ekspert
Målgruppe
Junior
Trop
Info om mærke
Forløbsmærket giver spejderen teoretisk og praktisk viden til at kunne planlægge et forløb med aktiviteter på vandet, der gør spejderen i stand til at tage på ture med sejlbåd:

VEJLEDNING

Ekspertmærket giver spejderen teoretisk og praktisk viden til at kunne planlægge et forløb med aktiviteter, der gør spejderen i stand til at gennemføre en weekendtur sammen med sin patrulje. Derudover skal turen evalueres.

LÆRINGSMÅL

Spejdere, der har Søspejder  ekspert kan tage ansvar ved at organisere og gennemføre en weekendtur, f.eks.:

 • Kan planlægge turens rute og finde mulige overnatningssteder
 • Kan uddelegere opgaver af større eller mindre omfang til de andre i patruljen
 • Kan føre et patruljefartøj på betryggende vis
 • Kan udføre en mand-overbord-manøvre
 • Kende teorien omkring søkort og navigation
 • Kende nødprocedurer
 • Kende gruppens sikkerhedsregler
 • Kunne tage bestik af vejrudsigter
 • Kunne klargøre patruljefartøjet før og efter sejlads
 • Kunne evaluere weekendturen sammen med patruljen og leder

FORSLAG TIL AKTIVITETER

(Links til disse er ved at blive oprettet i den nye aktivitetsdatabase og forventes færdig i starten af juni):

 • Føre logbog
 • Praktisk dag- og natsejlads
 • Praktisk øvelse i mand-over-bord-manøvre
 • Øvelse i at forstå en vejrudsigt samt bedømme sejladsen i forhold til denne
 • Lave pakkeliste over det nødvendige grej
 • Lave menuplan samt indkøbsliste for en patrulje på weekendtur
 • Spille forskellige spil med teoretisk navigation (memory, kort mm.)
 • Teoretisk navigation med udlægning af kurser
 • Praktisk sejlads med øvelser indenfor de afmærkninger og signaler vi ser på søkortet
 • Praktisk sejlads med brug af lanterneføring