Forløbsmærke
Søspejder - Basis
Målgruppe
Mini
Junior
Info om mærke
Forløbsmærket giver spejderen teoretisk og praktisk viden til at kunne planlægge et forløb med aktiviteter på vandet, der gør spejderen i stand til at tage på ture med sejlbåd:

VEJLEDNING

Spejdere med mærket Søspejder Basis

 • Har kendskab til DDS og gruppens søsikkerhedsregler
 • Har kendskab til nogle af færdselsreglerne til søs.
 • Kan være med til at rigge en patruljebåd til og af.
 • Kan fungere som besætningsmedlem i en patruljebåd
 • Har vandfortrolighed
 • Kan pakke personlig udrustning til sejlende weekend

OPLEVELSE:  

 • Praktisk sejlads med forskellige lege
 • Kompas lege
 • Tur i svømmehal
 • Spil  med søkort
 • Spille computerspillet ”Lær at sejle”
 • Være med til at planlægge og deltage i weekendtur

 TEORI

 • Teori omkring kompasset
 • DDS og gruppens søsikkerhedsregler
 • De 10 baderegler
 • Søkort
 • Sejltider/afstandsberegning over vand
 • Kende til varme/ kulde påvirkning på havet
 • Vigeregler
 • Kende de meste elementære benævnelser på båden.

 

FORSLAG TIL MØDEFORLØB:

MØDE 1

 • Introduktion til redningsvest - finde den rigtige størrelse, afprøve den i svømmehal eller søbad.
 • Gennemgang af DDS og gruppens søsikkerhedsregler
 • Introduktion til kompas og søkort – retninger og kortsignaturer.

MØDE 2

 • Gennemgang af praktisk tøj til sejlads. Varme /kuldepåvirkning på havet
 • Praktisk sejlads med div. Lege.
 • Kendskab til bådens elementære dele.
 • Afrigge båden.

MØDE 3

 • Praktisk sejlads.
 • Gennemgå personlig oppakning og bådens oppakning.
 • Planlægge weekendturen, herunder hvor turen går hen og hvor langt skal der sejles.

MØDE 4

 • Deltage på sejlende weekendtur.
 • Afrigning af båden ved hjemkomst.

AKTIVITETER

 • Søkort  - se på søkort, finde ud af hvad signaturerne betyder (evt spille memory)
 • Søkort – hvor langt er der.
 • Svømme - tage i svømmehal og øve i at svømme, dykke, bjærge person, selv flyde i 5 min.
 • Spille computerspillet ”Lær at sejle”
 • Praktiske sejladsøvelser, hvor spejderen er med i båden.
 • Deltage i planlægning af weekendtur, herunder hvor langt der skal sejles samt hvad der skal pakkes både personlig udrustning og fælles til patruljen.
 • Deltage i en weekendtur