Forløbsmærke
Sø og strand - Udvidet
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Spejderne får viden om de baderegler samt kendskab til sø, strand, mose og lignende, gerne i lokalområdet. Senere bygges der ovenpå med sikkerhed til søs.

VEJLEDNING

Spejderne får en bedre ide om, hvordan man kan bruge de vandrige områder til aktiviteter. Der lægges vægt på at aktiviteterne foregår udendørs i de ”våde områder” for at kunne gennemføre mærket.

MÅL:

Spejdere, der har fået udvidetmærket:

  • Har kendskab til strandens sten.
  • Har kendskab til plante-og dyreliv i en sø.
  • Har prøvet sejllads på åbent vand.
  • Har fremstillet og brugt et fangstredskab til fiskeri.

KRAV:

Spejderen skal kunne svømme 200 meter.