Forløbsmærke
Sø og strand - Ekspert
Målgruppe
Trop
Info om mærke
Spejderne får viden om de baderegler samt kendskab til sø, strand, mose og lignende, gerne i lokalområdet. Senere bygges der ovenpå med sikkerhed til søs.

VEJLEDNING

Spejderne skal bruge den viden de har arbejdet med igennem de to forudgående mærker i ”Sø og strand”-forløbsmærkerne. Her lærer spejderen mere om hvordan man omgås og orienterer sig til søs. Aktiviteterne skal i højere grad selvstændigt planlægges.

MÅL:

Spejdere, der har fået ekspertmærket:

  • Har kendskab til Søsportens 10 bud samt DDS’ sikkerhedsbestemmelser for sejllads.
  • Har selv planlagt og gennemført aktiviteter på sø, i å og ved strand.
  • Har kendskab til mikroskopisk plante- og dyreliv i søer og moser.
  • Har bygget og sejlet en tømmerflåde og/eller en sivbåd.