Forløbsmærke
Sø og strand - Basis
Målgruppe
Mikro
Info om mærke
Spejderne får viden om de baderegler samt kendskab til sø, strand, mose og lignende, gerne i lokalområdet. Senere bygges der ovenpå med sikkerhed til søs.

VEJLEDNING

Spejderne får her den første viden om de elementære baderegler samt kendskab til sø, strand, mose og lignende, gerne i lokalområdet.

MÅL:

Spejdere, der har fået basismærket:

  • Har lært badereglerne.
  • Har kendskab til strandens fugle- og dyreliv.
  • Har lært at færdes sikkert ved sø og strand.
  • Prøvet at bruge vandområderne til aktivitet f.eks. skøjter og badning.