Forløbsmærke
Småbådsmærket
Målgruppe
Trop
Senior

Vejledning

Spejdere med Småbådsmærket:
· Har kendskab til nogle af færdselsreglerne til søs.
· Har kendskab til søsikkerhedsregler
· Ved hvordan man rigger en enmandsjolle til og rigger den af.
· Kan sejle en enmandsjolle.
· Kan håndtere at en jolle kæntrer.
· Ved hvordan en redningsvest virker.

Oplevelser

 • Sejlads
 • Leg under sejlads, eksempelvis, ballonkamp, halefangst, forhindringsbane
 • Svømme med redningsvest

Teori

 • Kende de 10 baderegler
 • Kendskab til DDS og gruppens søsikkerhedsregler
 • Kende styrbord/bagbord
 • Kende de mest anvendte benævnelser som mast, ror, sejl, skøde, sværd/køl mm.
 • Kende de mest elementære vigeregler
 • Kende elementær kulde /vame påvirkning

Aktiviteter

 • Den praktiske sejlads
 • Spejderen skal have kendskab til grundlæggende ting om bådens indretning.
 • Han/hun skal selv kunne rigge den til og afrigge den
 • Klargøring – vask og polering
 • Vandfortrolighed (dvs. været i vandet med redningsvest på)
 • Kunne håndtere situationen ”en væltet båd”
 • Han/hun skal selv kunne rydde op efter sig.
 • Kunne lægge til og fra på betryggende vis
 • Kunne krydse mod vinden

Forslag til mødeforløb 

Møde 1:

Introduktion til redningsvest – kende din egen størrelse.

Teori om varme /kulde påvirkning under sejlads.

Introduktion til baderegler og vandfortrolighed - svømme /bade med redningsvest og evt. svømme med   tøj og gummistøvler på.

Introduktion til DDS og gruppens egne søsikkerhedsregler. Tilrettet til aldersgruppen.

Møde 2:

Introduktion til båden - lære de mest brugte benævnelser på bådens dele.

Kompasretninger / vindretninger - hvor kommer vinden fra.

Rigge båden til, sidde i båden / forsøge at styre.

Øve sejlads evt. ved hjælp af div. lege med bådene.

Kæntringsøvelse.

Afrigge båden.

Møde 3 og 4 

Rigge båden til.

Øve at sejle i forskellige vindretninger (halvvind, bidevind, stagvende, senere også læns og bomme) – brug evt. div. Lege med småbåde. 

Øve at krydse til havn.

Afrigge båden.