Forløbsmærke
Pioner - udvidet
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Forløbet arbejder hen imod, at spejderen kan udvikle egne lejrarbejder, koordinere opbygning af en lejrplads af høj kvalitet, samt tage en aktiv og selvstændig rolle i krævende storpioner.

Vejledning

Et forløb varer 3-4 møder, men for at nå hele området bør der afsættes 4-6 møder og en lejrtur. Afhængig af spejdernes forkundskaber kan det være en fordel at lære knob og besnøringer over en længere periode (3 – 4 måneder) i form af mindre indslag på andre møder og ture.

Læringsmål

  • Kan med rutine binde de almindeligste besnøringer til større pionerarbejder
  • Kan med rutine lave taklinger og splejsninger og demonstrere disses anvendelse i praksis
  • Kan planlægge en lejrplads og sammen med jævnaldrende bygge større lejrarbejder af høj kvalitet
  • Kan sammen med jævnaldrende lave simple pionerarbejde med store rafter, ankre og taljer
  • Kender sikkerhedsreglerne ved storpioner
  • Kender til tovværkstyper og dets egenskaber
  • Kan behandle og vedligeholde pionerværktøj korrekt
  • Kender til kulsøarbejde og kulsøværktøj


Krav til færdigheder inden mærket tages

Spejderne skal kunne kravene i basismærket, men behøver ikke at have taget mærket.