Forløbsmærke
Orientering - Basis
Målgruppe
Mini
Info om mærke
Spejderne får den grundlæggende forståelse for kortlæsning, kompas og verdenshjørner. De lærer let orientering, så de ved hjælp af kort kan finde vej til poster ad veje og stier.

VEJLEDNING

Et basisforløb kan gennemføres på ca. 4 møder hvoraf de 2 skal være udendørs dagsmøder (eller 6-7 timer på et heldagsmøde). Afhængig af spejdernes forkundskaber kan det være en fordel at dele træning af kortsignaturer og kompasforståelse over en længere periode (3 – 4 måneder) (i form af mindre indslag på andre møder).

Der er mange spil og lege, som indøver disse ting, og det er i dette hele taget vigtigt, at aktiviteterne er spændene, udfordrende og sjove, og at de meget hurtigt afprøves i praksis udendørs. Ellers kan indlæring af de grundlæggende metoder og færdigheder nemt virke tørt og kedeligt.

For de yngste spejdere gælder det dog først og fremmest om at skabe tryghed ved skoven. Dette sker bedst gennem lege, vandreture og skattejagter efter håndtegnede 3 dimensionelle "sørøverkort" eller sportegn.

Til download: Ledervejledning i forløbsmærker til orientering. Se neden for.

LÆRINGSMÅL

  • Kende kort og de vigtigste kortsignaturer som et formindsket billede af virkeligheden. Kende forskellige korttyper (luftfoto, 3D kort, kort over lokalet og grunden, 4 cm kort, o-løbskort, automobilkort, søkort), signaturer for veje, stier, skove, bygninger og marker, kortets verdenshjørner, samt kortlæsning og målestok på 4 cm kort og o-løbskort.
  • Kende verdenshjørner og bruge et kompas til at finde verdenshjørner. Kende solens stilling kl. 6, 12 og 18. Kende kompassets opbygning.
  • Afstandsbedømme ved hjælpe af skridttælling
  • Finde vej i praksis efter bykort, 4 cm kort og o-løbskort, herunder: lægge kortet i nord, udpege terrængenstande, deltaget i let orienteringsløb
  • Tegne kort af lokalet eller spejdergrunden, tegne kort ruteskitse

KRAV TIL FÆRDIGHEDER INDEN MÆRKERNE TAGES:

Der er ingen krav til fornødne færdigheder inden mærket tages, men man skal kunne tænke lidt abstrakt for at kunne ”oversætte” et kort til virkeligheden og omvendt. Erfaringen viser at man derfor som regel skal være 8 år før man går i gang. Mange yngre spejdere kan dog både gennemføre aktiviteterne og forstå teorien bag, og man kan sagtens lege skattejagt på grunden eller i hytten med yngre spejdere.