Forløbsmærke
Natur - Ekspert
Målgruppe
Trop
Info om mærke
Giver spejderne en idé om hvad naturen indeholder. Både den lokale og den mere fremmedartede natur kan og bør indgå i spejderens naturliv.

VEJLEDNING

Når spejderen har opnået en ansvarsfølelse for naturen, så kan man begynde at fokusere på ens egen rolle i bevaringen og beskyttelsen af naturen. Spejderen kan nu begynde på at arbejde aktivt med og i naturen under hensynstagen til naturens fremtid.

MÅL:

Spejdere, der har fået ekspertmærket:

  • Har viden om samspillet mellem natur og klima.
  • Har viden om forskellige naturtyper.
  • Har viden om naturformidling.
  • Har forståelse for dyrs adfærd.