Forløbsmærke
Kultur og samfund - Ekspert
Målgruppe
Trop
Info om mærke
Formålet med mærket er, at få spejderne til at engagere sig mere i samfundet og opnå større viden om hvordan spejderbevægelsen i sin helhed hænger sammen.

VEJLEDNING

Formålet med mærket er, at få spejderne til at engagere sig mere i samfundet og opnå større viden om hvordan spejderbevægelsen i sin helhed hænger sammen.

MÅL:

Spejdere, der har fået ekspertmærket:

  • Har planlagt og gennemført et større velgørende eller samfundsnyttigt projekt.
  • Har beskæftiget sig med et eller flere lokalhistoriske emner.
  • Har deltaget i et tværkorpsligt eller internationalt spejderarrangement.
  • Har tilegnet sig et indgående kendskab til det værdimæssige grundlag for DDS og spejderbevægelsen som helhed.