Forløbsmærke
Klar dig selv - Ekspert
Målgruppe
Trop
Info om mærke
Forløbsmærket "Klar dig selv" fokuserer på at give spejderne alle de færdigheder, som de skal bruge når de skal på tur - også når de selv skal planlægge turen:

VEJLEDNING

Ekspertmærket lærer spejderen at gennemføre længerevarende og mere omfattende opgaver som finder sted i spejdernes liv. De lærer også, at ved at arbejde tæt sammen med de andre patruljemedlemmer nås målene lettere

MÅL:

Spejdere, der har fået ekspertmærket:

  • Kan planlægge, gennemføre (inkl. oprydning) og evaluere en patruljetur inkl. mad og hygiejne (sundhed på en telttur).
  • Kan indrette et lokale, for eksempel patruljelokalet eller et værelse hjemme.
  • Har kendskab til forløbsmetoden (Idégenerering, Planlægning, Udførsel, Evaluering).
  • Kan selvstændigt gennemføre en kollektiv uge sammen med de andre tropsspejdere.
  • Kan planlægge en møderække for troppen/patruljen.
  • Kan fastlægge større afstande etc. i naturen vha. forskellige målemetoder.