Forløbsmærke
En god kammerat - Udvidet
Målgruppe
Junior
Info om mærke
Der er udarbejdet et forløb, hvor spejderne kan arbejde med at være en god kammerat, og sætte fokus på spejdernes relationer til hinanden.

Læringspunkter Udvidet

En spejder der har fået En God Kammerat mærket udvidet:

 • Kender spejderloven.
 • Kan dele viden, udnytte hinandens styrker.
 • Kender værdien af opmuntring, ros og opbakning.
 • Kan stoppe en kammerat som er ved at gøre noget forkert.
 • Kender til Girafsprog. (lederbog s. 112)
 • Har trænet aktivt at lytte til andre.
 • Er bevidst om at grine med hinanden og ikke af hinanden.
 • Har diskuteret hvorfor og hvordan sladder og rygter opstår.
 • Deltaget i valg af patruljeforløb, planlægning af en eller flere aktiviteter.
 • Arbejdet med beslutningsprocesser.
 • Arbejdet med PL og PA rollerne.

Forslag til aktiviteter

 • Lav en lille video på max 5 min, hvor patruljen viser hvordan de forstår spejderlovens løfte om at være en god kammerat.
 • Lav en ”Handicap for en dag” aktivitet.
 • Prøv at tage bind for øjnene og gennemfør en dagligdags aktivitet, som f.eks et toiletbesøg, lave madpakke mv.
 • Prøv at gennemfør et krammekursus.
 • Lyt til antimobbesangen (youtube). Hvad handler sangen om? Lav selv et vers til mobbesangen og præsenter det for resten af grenen.
 • Find lege på http://www.alleforenmodmobning.dk/ 
 • Spil cultionary. Skriv 1 ting om dig selv på 3 sedler. Alle sedler puttes i en pose og på tur trækkes en seddel. Gæt hvem sedlen handler om. Lav et spejdermøde for patruljen hjemme hos et af patruljemedlemmerne.

Læs mere om forløbet her