Øvrige mærker
Det store naturtjek - Sølv
Målgruppe
Mini
Junior
Trop

OBS: Mærket sælges ikke længere og mærkebekrivelsen vil blive fjernet fra hjemmesiden med udgangen af juni 2021

Sølvmærket giver spejderne oplevelser fra forskellig slags natur, hvor forskellige arter lever og et indblik i forskellige organismegrupper samt typer af levesteder. Spejderen får desuden mulighed for at gøre en konkret forskel med et naturforbedrende projekt eller en oplysende aktivitet. Samt træning i naturregistrering via en mobil-app.

Forudsætninger: Forudgående at have taget Biodiversitet Bronze mærket

Læringsmål

Spejdere, der har fået Biodiversitetsmærket Sølv:

  • Har fundet og identificeret et større antal specifikke arter og levesteder
  • Har registreret sine fund i app’en NaturTjek til hjælp for ny viden om naturen
  • Har gennemført konkrete aktiviteter koblet til biodiversitet, fx forbedring af levesteder i nærheden af hytten/lokalet.

Krav til aktiviteter før udlevering af mærket

  • Gennemført i alt mindst 60 registreringer af dyr, planter og svampe i NaturTjek- app’en – fordelt på mindst 10 forskellige arter og mindst et dyr, en plante og en svamp.
  • Gennemført i alt mindst 30 cirkel-registreringer af levesteder i NaturTjek- app’en – omfattende mindst 6 forskellige slags levesteder totalt (ikke nødvendigvis på et sted).
  • Gennemført mindst 3 biodiversitetsaktiviteter