Øvrige mærker
Det store naturtjek - Sølv
Målgruppe
Mini
Junior
Trop

Sølvmærket giver spejderne oplevelser fra forskellig slags natur, hvor forskellige arter lever og et indblik i forskellige organismegrupper samt typer af levesteder. Spejderen får desuden mulighed for at gøre en konkret forskel med et naturforbedrende projekt eller en oplysende aktivitet. Samt træning i naturregistrering via en mobil-app.

Forudsætninger: Forudgående at have taget Biodiversitet Bronze mærket

Læringsmål

Spejdere, der har fået Biodiversitetsmærket Sølv:

  • Har fundet og identificeret et større antal specifikke arter og levesteder
  • Har registreret sine fund i app’en NaturTjek til hjælp for ny viden om naturen
  • Har gennemført konkrete aktiviteter koblet til biodiversitet, fx forbedring af levesteder i nærheden af hytten/lokalet.

Krav til aktiviteter før udlevering af mærket

  • Gennemført i alt mindst 60 registreringer af dyr, planter og svampe i NaturTjek- app’en – fordelt på mindst 10 forskellige arter og mindst et dyr, en plante og en svamp.
  • Gennemført i alt mindst 30 cirkel-registreringer af levesteder i NaturTjek- app’en – omfattende mindst 6 forskellige slags levesteder totalt (ikke nødvendigvis på et sted).
  • Gennemført mindst 3 biodiversitetsaktiviteter