Øvrige mærker
Det store naturtjek - Guld
Målgruppe
Mini
Junior
Trop

OBS: Mærket sælges ikke længere og mærkebekrivelsen vil blive fjernet fra hjemmesiden med udgangen af juni 2021

Guldmærket giver spejderne dybdegående erfaring med at lede efter specifikke arter og levesteder, som de nok ikke kender i forvejen. Desuden oplever spejderen at være med i konkrete aktiviteter til gavn for biodiversiteten både konkret og på det oplysende/debatskabende niveau.

Forudsætninger: Forudgående at have taget Biodiversitet Sølv mærket

Læringsmål

Spejdere, der har fået Biodiversitetsmærket Guld:

  • Har fundet og identificeret et stort antal specifikke arter og levesteder samt fundet ud af hvilken kategori af art, der er tale om.
  • Har registreret sine fund i app’en NaturTjek til hjælp for ny viden om naturen med så mange billeder og kommentarer som muligt.
  • Har gennemført forskellige aktiviteter, som har forbedret forholdene for biodiversitet lokalt samt været med i et samarbejde om forbedring af biodiversitet eller påvirket andre udenfor spejdergruppen om biodiversitet.
  • Har opnået forståelse for forskellen mellem mangfoldig natur, som giver mulighed for mange forskellige arter, og natur, som er så ensformig, at kun ganske få arter kan leve der.
  • Har reflekteret over, hvad man selv kan gøre for biodiversiteten samt kan forklare det for andre.

Krav til aktiviteter før udlevering af mærket

  • Gennemført i alt mindst 100 registreringer af dyr, planter og svampe i NaturTjek- app’en – fordelt på mindst 20 forskellige arter, fordelt på både pattedyr, padder&krybdyr, insekter, fugle, planter og svampe.
  • Gennemført i alt mindst 60 cirkel-registreringer af levesteder i NaturTjek- app’en – omfattende mindst 8 forskellige slags levesteder totalt (ikke nødvendigvis på et sted).
  • Gennemført i alt mindst 6 biodiversitetsaktiviteter.