Øvrige mærker
Det store naturtjek - Guld
Målgruppe
Mini
Junior
Trop

Guldmærket giver spejderne dybdegående erfaring med at lede efter specifikke arter og levesteder, som de nok ikke kender i forvejen. Desuden oplever spejderen at være med i konkrete aktiviteter til gavn for biodiversiteten både konkret og på det oplysende/debatskabende niveau.

Forudsætninger: Forudgående at have taget Biodiversitet Sølv mærket

Læringsmål

Spejdere, der har fået Biodiversitetsmærket Guld:

  • Har fundet og identificeret et stort antal specifikke arter og levesteder samt fundet ud af hvilken kategori af art, der er tale om.
  • Har registreret sine fund i app’en NaturTjek til hjælp for ny viden om naturen med så mange billeder og kommentarer som muligt.
  • Har gennemført forskellige aktiviteter, som har forbedret forholdene for biodiversitet lokalt samt været med i et samarbejde om forbedring af biodiversitet eller påvirket andre udenfor spejdergruppen om biodiversitet.
  • Har opnået forståelse for forskellen mellem mangfoldig natur, som giver mulighed for mange forskellige arter, og natur, som er så ensformig, at kun ganske få arter kan leve der.
  • Har reflekteret over, hvad man selv kan gøre for biodiversiteten samt kan forklare det for andre.

Krav til aktiviteter før udlevering af mærket

  • Gennemført i alt mindst 100 registreringer af dyr, planter og svampe i NaturTjek- app’en – fordelt på mindst 20 forskellige arter, fordelt på både pattedyr, padder&krybdyr, insekter, fugle, planter og svampe.
  • Gennemført i alt mindst 60 cirkel-registreringer af levesteder i NaturTjek- app’en – omfattende mindst 8 forskellige slags levesteder totalt (ikke nødvendigvis på et sted).
  • Gennemført i alt mindst 6 biodiversitetsaktiviteter.