Øvrige mærker
Det store naturtjek - Bronze
Målgruppe
Mini
Junior
Trop
Info om mærke
OBS: Mærket sælges ikke længere og mærkebekrivelsen vil blive fjernet fra hjemmesiden med udgangen af juni 2021

Biodiversitetsmærket handler om, at spejderne opnår forståelse for, hvilken biologisk mangfoldighed, som findes i deres nærområde, samt gør noget konkret ved at samle viden ind samt gennemføre konkrete tiltag for en rigere natur. Det giver et øget kendskab til både arter og levesteder og sammenhængen mellem art og levested. Formålet er, at spejderne tager personligt ansvar og oplever at kunne gøre en positiv forskel.

For at man kan føle et ansvar for at passe på naturen, skal man kende til naturen. Gennem kendskabet til naturen kommer man til at holde af den og værdsætte den. Forløb omkring biodiversitet giver spejderne mulighed for at komme nærmere naturens mange spændende oplevelser.

Mærkerne købes i Spejdersport

Bronze mærket giver spejderne nærkontakt med hvad der lever i naturen og et blik for hvad der adskiller en art fra en anden. Samt træning i let naturregistrering via en
mobil-app.

Forudsætninger

Der er ingen særlige krav til færdigheder inden mærket tages.

Læringsmål

Spejdere, der har fået Biodiversitetsmærket Bronze:

  • Har fundet og identificeret et antal specifikke arter og levesteder
  • Har registreret sine fund i app’en NaturTjek til hjælp for ny viden om naturen
  • Har reflekteret over, hvor de forskellige arter blev fundet og hvorfor

Krav til aktiviteter før udlevering af mærket

  • 20 registreringer af dyr, planter og svampe i NaturTjek-app’en – fordelt på mindst 5 forskellige arter.
  • 10 cirkel-registreringer af levesteder i NaturTjek-appen (registrér alle de levesteder du kan se i en cirkel med 10 meters radius).
  • Taget billede af naturen, hvor de forskellige arter blev fundet og snakket om, hvorvidt det passer med beskrivelsen af levestedet for arten i app’en.