Forløbsmærke
BRO - Senior/leder
Målgruppe
Senior
Info om mærke
Formålet med BRO - Balance, Respekt, Optimisme er at give den enkelte spejder nogle redskaber, som kan bruges til at gøre hans/ hendes hverdag og omgivelser ”bedre”.

Spejderbevægelsen har internationalt en stor betydning for at skabe større forståelse mellem nationer og kulturer. Derfor er spejderne verden over også med til (om end i det små) at skabe fred.

Med BRO kommer du til at arbejde mere konkret med Det Danske Spejderkorps formål og værdier. I Det Danske Spejderkorps grund - lov står der bl.a., at Det danske Spejderkorps har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.

Denne paragraf er helt centralt for BROmaterialet, hvor der er fokus på dig som enkelt individ og det store potentiale, du har i at ændre verden gennem ansvarlighed og selv - stændighed.

Desuden kommer du til at bruge Spejderlo - ven, som er gennemgående for vores daglige spejderarbejde. Dette materiale giver dig mulig - hed for at dykke ned i den og forholde dig til de værdier, som du finder der.

Download hele materialet til BRO her