Færdighedsmærke
1000 Kilometermærket
Målgruppe
Junior
Trop

1000 kilometermærket gives når en spejder har bevæget sig 1000 kilometer i spejdersammenhæng inden for et år. Det inkluderer både cykelturen til spejdermødet, rulleskøjteturen og hejken på sommerlejren.