Forløbsmærke
En god kammerat - Ekspert
Målgruppe
Trop
Info om mærke
Der er udarbejdet et forløb, hvor spejderne kan arbejde med at være en god kammerat, og sætte fokus på spejdernes relationer til hinanden.

Læringspunkter Ekspert

En spejder der har fået En God Kammerat mærket ekspert:

 • Kender til Spejderprincipperne især ”Duty to others”.
 • Kan forebygge forkerte handlinger.
 • Kan forudse behov.
 • Kan give feedback ved hjælp af mindst 3 metoder f.eks, bedstemors lov.
 • Kender værdien af at anerkende hinanden.
 • Har dikuteret i patruljen hvordan manglende opfyldelse af basale behov påvirker.
 • Har kendskab til Marslows behovspyramide.
 • Har arbejdet med at kende patruljemedlemmernes stærke og svage sider.
 • Har planlagt et eller flere forløb og projekter.
 • Kan aftale spilleregler for beslutningsprocesser og respekterer beslutninger taget på denne baggrund.
 • Kan sige fra på patruljens vegne.

Forslag til aktiviteter

 • Lav en dialog om, hvad I forstår ved spejderprincippet ”duty to others”. Søg på nettet, lav en video, fremstil i rafter ...
 • Bed en anden patrulje eller jeres leder om at give jer en rigtig stor udfordring. Bliv enige om, hvordan I vil træffe beslutning om gennemførsel af udfordringen. Enighed, vetoret, konsensus. Bak op om patruljens beslutning og gennemfør udfordringen.
 • Besøg en institution for handicappede eller ældre. Forbered en aktivitet, som kan afvikles i institutionen, Det vil give jer en oplevelse af at gøre en forskel.
 • Øv jer i at anerkende hinanden. Skriv noget pænt om hinanden, og del det på den sjov måde. F.eks. Stil jer i en rundkreds rundt om et af medlemmerne i patruljen. På skift siger deltagerne i rundkredsen noget pænt om spejderen i midten.
 • Tag på en sej hejk eller et hårdt adventureløb. Diskuterer på forhånd, hvad I vil gøre for at forhindre at der opstår konflikter undervejs. Tal om hvordan I reagerer, når I er trætte, sultne, er våde eller fryser.
 • Planlæg en hejk, undersøg hinandens behov og diskuter hvordan I bedst tager hensyn til hinanden.
 • Hver person i patruljen planlægger en samarbejdsøvelse, som gennemføres i patruljen. Brug bedstemors lov, til at give hinanden feedback på selve øvelsen og på instruktionen af de andre.
 • Prøv at arbejd med persontyper og tal om forskelle og fordele ved disse. Lav f.eks. en persontest på jobindex.dk/persontypetest og læs i lederbogen side 118-121.

Læs mere om forløbet her