Jump to Navigation

PUF 2016 (11-12 år)

PUF 2016 (11-12 år)

PUF står for Patruljeliv, Udvikling og Friluftsliv og kurserne afholdes hvert år i Store bededags ferien.

PUF-kurserne

 • PUF-kurser er for alle 11-12 årige spejdere
 • Det er kurser med fart på, der sætter skub i spejderlivet
 • Det er kurser i patruljeliv, hvor du skal sove udenfor, lave mad selv og udfordres og udvikles en masse
 • Du får nye venner, nye spejderfærdigheder og nye indtryk

Spejder hygge på PUF

Foto: Morten Voltelen

PUF 2016

Deltagerbetingelser

For at kunne deltage på et kursus, skal du have den angivne alder ved kursets start. 
Som deltager på PUF skal du være fyldt 11 eller 12 år inden kursusstart.
Du skal selvfølgelig kunne deltage alle de dage, kurset varer (21.-24. april) og være med fra start til slut. 

Regler for fordeling af pladserne

Tilmeldingen åbner mandag d. 14 marts 2016 kl. 18.00 og deadline for tilmelding er mandag d. 29. marts 2016 kl. 12.00. 

Du er ikke sikret en plads, selvom du har tastet din tilmelding hurtigt og til tiden. Det er først efter tilmeldingsfristen mandag d.29. marts, at alle pladserne bliver fordelt. Du vil kun blive tilbudt et kursus, som du har ønsket. Hvis der er for mange tilmeldte vil nogle spejdere komme på venteliste.

Vi forsøger at tildele så mange spejdere som muligt. Det er i år ikke muligt at notere 1. prioritet i kursusønsker, så alle valgte kursusønsker er ligestillede ved tilmelding. Husk derfor kun at tilmelde dig de kurser du ønsker at deltage på. Jo flere kurser, du vælger, jo større sandsynlighed er der for at komme afsted på kursus.

Hvis du ikke ønsker at deltage på det kursus, som du har fået tildelt, har du ikke mulighed for at blive skrevet på venteliste til andre kurser, men bliver derimod afmeldt PUF 2016. Du skal derfor kun skrive kurser på, som du ønsker at deltage på.

Det er muligt at deltage på PUF mere end én gang, dog vil første gangs deltagere bliver prioriteret først.

Besked om deltagelse

Pladserne til kurserne bliver fordelt senest i slutningen af uge 13. Du, din forælder og din juniorleder vil herefter modtage en mail med besked om hvilke kursus du har fået plads på, eller om du er kommet på venteliste.

Du kan også selv, via din profil på Blåt medlem, se hvilke kursus du er kommet på. Du kan enten se dette i venstre side, under ’Tilmeldte kurser’ eller ved at klikke på ’Mine data’ og herefter faneblad ’Kurser’. Hvis der står: 16600 PUF 2016 betyder det, at din tilmelding er registreret, men at du ikke har fået tildelt en plads endnu. Din leder kan også se det ved at finde dit navn og vælge fane 7: ”Kurser”, hvis han/hun er oprettet som medlemsansvarlig eller enhedsansvarlig i Blåt Medlem.

Derudover får du et deltagerbrev i starten af uge 14, som fortæller, hvor du skal hen, hvad du skal medbringe, hvem der skal med og mange andre praktiske oplysninger.

Kursuspris

PUF: 1.000,-
Har du valgt din gruppe som betaler, bliver kursusafgiften automatisk trukket på din gruppes konto på korpskontoret, hvis gruppen har godkendt din tilmelding. Ellers modtager du selv en faktura. Du eller din gruppe skal selv betale for transporten helt til og fra kursusstedet, inklusiv eventuel fællesbus/færge det sidste stykke vej.

Tilmelding

Tilmeldingen foregår elektronisk via kursussystemet i Blåt Medlem (blaatmedlem.dk). Du kan enten selv gå ind og tilmelde dig eller få din juniorleder/gruppeleder til at hjælpe dig.
Du kan også finde den detaljerede vejledning på dds.dk/uddannelse/tilmelding-til-kurser.

Afbud

Din tilmelding er bindende, når den er indtastet i Blåt medlem. Skulle du blive forhindret i at deltage, skal du straks meddele dette til Korpskontoret via mail: kursus@korpskontoret.dk eller tlf. 32640050. Ved afbud senere end d. 20. april, skal det meldes direkte til kursuslederen. Kontaktoplysningerne vil fremgå af deltagerbrevet.

Afbudsgebyret er følgende:

 • Ved afbud senest d. 10. april opkræves 100 kr.
 • Ved afbud d. 11. -20. april opkræves den halve kursusafgift.
 • Ved afbud d. 21. eller senere opkræves hele kursusudgiften.
 • I særlige tilfælde modtages afbud uden opkrævning.

Der opkræves ikke afgift for at stå på venteliste, hvis man skulle være så uheldig, at man ikke får tilbudt et kursus.

Vis hensyn: kan du alligevel ikke komme med, så meld afbud med det samme – så kan en anden få din plads.


HAR DU SPØRGSMÅL TIL PUF?

Drejer det som om afviklingen af selve kurserne eller administration (tilmelding, betaling, fordeling osv) bedes du henvende dig til korpskontoret på Tlf. 32 64 00 50 eller kursus@korpskontoret.dk.

Ved alle andre henvendelse kan du kontakte teamet bag Ungdomskurserne, så svarer de på dine spørgsmål: uk@list.dds.dk (fællesmail).

 • Hvor er PUF kurserne i 2016?

 • Spørgsmål?

  Har du spørgsmål omkring tilmelding, kurserne eller andet, så tøv ikke med at spørge Korpskontoret på kursus@korpskontoret.dk eller til udvalget på uk@dds.list.dk.