Jump to Navigation

Nyt fra Korpsledelsen

Nyt fra Korpsledelsen

Nyhed

Nyt fra Korpsledelsen
29.03.16
Korpsledelsen har i marts bl.a. afholdt Spejdernes Årsmøde med de øvrige 4 korps' hovedbestyrelser, repræsentantskabsmøde for Spejdernes Lejr 2017 og startet på turnéen rundt til divisionsrådsmøderne.
Nøgleord:
Oprettet af
Trine Hansen
3 Anbefaling

Korpsledelsen har den anden weekend i marts holdt korpsledelsesweekend på Houens Odde Spejdercenter. Weekenden blev afholdt i forbindelse med Spejdernes Årsmøde, hvor hovedbestyrelser, repræsentanter fra Spejdernes Lejr, generalsekretærer og øvrige gæster var samlet fra fredag aften til lørdag eftermiddag. Atmosfæren i den gamle Gilwell hytte var i løbet af weekenden præget af spændende dialoger på kryds og tværs, hvor tanker og visioner blev vendt, om hvordan vi sammen gennem foreningen Spejderne kan skabe et meningsfuldt samarbejde, om hvilke muligheder vi med samarbejdet kan opnå? Og når vi ser tilbage i 2025, hvad drømmer vi om, at have været en del af som samfundsaktør?

Sammen med de øvrige korps fik vi også en orientering og status på arbejdet og udviklingen af Spejdernes Lejr 2017. Vi er i korpsledelsen imponeret og taknemlige for, det store stykke arbejde, frivillige fra alle korps lægger hver uge. Ca. 350-400 personer er på nuværende tidspunkt engageret og medvirkende til, at mange børn, unge og voksne til næste sommer får uforglemmelige spejderoplevelser for livet.

Med Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg får vi som Spejderne en fælles stemme, som kommer til at være en unik platform og ramme for, at vi kan kommunikere vores fælles budskaber ud til omverden. Vi er sammen med de andre korps optaget af, at vi skal have fortalt den gode historie om det at være spejder i dag, så vi kan få rykket samfundets og befolkningens opfattelse af spejderbevægelsen og forhåbentlig nå ud til en række kommende spejderforældre.

På weekeenden brugte vi som korpsledelse også tid på at danne os et overblik over de mange spændende projekter, som vi som korpsledelse enten er i gang med, eller skal igangsætte i nærmeste fremtid. Alle projekter rammer de fokusområder fra udviklingsplanen, som vi har for øje de næste års tid, herunder gruppeudviklingsindsatser og divisionernes rolle.

Om søndagen fik vi en præsentation og dialog omkring mulighederne for udvikling af det nuværende dds.dk fra vores nye web-konsulent Anders Hooge samt Mads H. Danquah fra DDS Kommunikation og Medier. Teknikken bag hjemmesiden er ved at være gammel, og vi kigger på hvordan vi bedst muligt kan sikre god kommunikation til ledere. Søndag tog vi også hul på en større debat om, hvordan vi i fremtiden ønsker at demokratiet skal forankres og kan udfolde sig bedst muligt i Det Danske Spejderkorps. Her havde vi inviteret gæster fra både divisioner, grupper og kontoret. Debatten kom helt naturligt til at tage udgangspunkt i det vi kender  - lige fra de lokale grupperådsmøder og divisionsrådsmøder til forkorpsrådsmøder og afholdelsen af årets samlingspunkt, korpsrådsmødet. Korpsledelsen vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe, som frem mod korpsrådsmødet i november vil sætte ekstra fokus på, at skabe et korpsrådsmøde som er i fornuftig balance mellem form og indhold.

Vi glæder os til at komme rundt i landet til en række divisionsrådsmøder i marts og april, hvor vi ser frem til mange gode dialoger og hyggeligt selskab.

/Korpsledelsen

Anbefalet af 3