Jump to Navigation

Kunne du tænke dig at blive den næste Internationale Commisioner for The Danish Scout Council?

Kunne du tænke dig at blive den næste Internationale Commisioner for The Danish Scout Council?

Nyhed

Kunne du tænke dig at blive den næste Internationale Commisioner for The Danish Scout Council?
12.02.16
Kunne du tænke dig at være The Danish Scout Councils, kontakt til the World Organisation of the Scout Movement?
Nøgleord:
,
Oprettet af
Birgitte Boe
1 Anbefaling

Det Danske Spejderkorps sørger lige nu en mand til at påtage sig opgaven som International Commisioner (IC) for The Danish Scout Council (DSC). DSC varetager Danmarks interesser i World Organisation of the Scout Movement (WOSM). Det er en rigtig spændende opgave hvor du kommer til at arbejde meget tæt sammen med de øvrige korps som er medlem af DSC. Dine opgaver bliver således at repræsentere alle de danske spejderkorps som er medlem af WOSM. Du vil blive assisteret af flere Vice-IC’ere fra de andre korps.

En International Commisioner er kontaktperson til WOSM. Dine vigtigste opgaver bliver blandt andet at følge med i hvad der foregår internationalt i spejderverdenen, at sørge for at den rigtige information når de rigtige folk, at deltage i konferencer eller andre relevante internationale events og den danske forberedelse til disse, at sikre alle de danske korps indflydelse, at bidrage til politik udvikling i DSC, at bistå DSC’s kandidat til World Board valget i 17 samt godkende alle danske spejderes deltagelse i international repræsentations events. Posten kræver samtidig en del praktiske opgaver. Der er meget information der skal læses eller sendes videre og der er mange events der skal koordineres, men en relativ ny organisering af DSC skal sikre at du bliver solidt støttet i opgaverne både af selve DSC, af vice-IC’ere, af DSC patruljen samt de forskellige internationale udvalg i de forskellige korps.

Den oplagte kandidat:

  • Har et personligt drive og ønske om at bringe det internationale spejderfælleskab fremad.
  • Tror fast på at fælleskorpsligt samarbejde er vejen frem i Danmark og verden.
  • Evner og har lyst at navigere i et politisk farvand.
  • Har solid erfaring både fra internationalt spejderarbejde og bestyrelses/politisk arbejde.
  • Taler og læser engelsk og gerne andre fremmedsprog.
  • Er ikke bange for at tage ordet og vise vejen.

Praktisk kræver posten at:

  • Du kan binde dig for minimum en 2-årig periode.
  • Du deltager i alle DSC møder 2 stk (i København), formandskabsmøder 5-7stk, DSC-patruljemøder efter behov plus ca. en konference af en uges varighed samt et par weekend workshops/symposiumer/netværksmøder eller lignende om året.
  • At du kan afse min. 5 timer til mail korrespondance, læsning og skrivning om ugen.

Du må meget gerne sende spørgsmål om posten til nuværende IC Torben Mølby, på torbenmoelby@kfumspejderne.dk

Send din ansøgning til formand for DSC, Esben Holager, på esben@holager.dk mærket ”DSC IC” senest den 21/2. Vi er interesserede i at høre om dig, dit spejder CV, tidligere international erfaring og så selvfølgelig hvorfor du synes du er den oplagte kandidat.

Vi leder samtidig efter en DDS vice-IC, så hvis du er interesseret i den post, må du gerne sende en mail med spørgsmål eller ansøgning til formand for Spejderrelationer, Birgitte Boe, på caprildk@gmail.com

Anbefalet af 1